Meten is weten... met HARR

Als ondernemer wilt u zo precies mogelijk op de hoogte zijn van uw financiële situatie. Want alleen dan kunt u weloverwogen en verantwoorde beslissingen nemen. ANB en Govers hebben hiervoor een uniek analysemodel ontwikkeld, in nauwe samenwerking met Tilburg University: het HARR-model.

HARR staat voor Huur, Afschrijving, Rente en Resultaat. Het zijn de verschillende geldstromen binnen uw organisatie die in kaart worden gebracht. Het model gaat uit van de toegevoegde waarde of waardecreatie van uw onderneming en plaatst deze tegenover de kosten die u maakt om die toegevoegde waarde te kunnen realiseren.

Aan de hand van vooraf gestelde normen en benchmarks kunnen we vervolgens uitspraken doen over de financiële gezondheid van uw onderneming. Over haar kansen en ook over de maatregelen die u zou kunnen nemen om die kansen te verzilveren.

Ondernemen met visie begint met inzicht. En dat is precies wat HARR u biedt. Als dienst van ANB, maar binnenkort ook als webapplicatie. Daarmee kunt u op uw computer, tablet of smartphone zien hoe het met de financiële gezondheid van uw zaak is gesteld. Wanneer en waar u maar wilt.