Nieuws 2016

Alle actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


De 56ste editie van het ANB-loonjournaal is online.

De 56ste editie van het ANB-loonjournaal is online.

De 56ste editie van het ANB-loonjournaal is online. De 56ste editie van het ANB-loonjournaal is online. Via dit journaal informeert ANB administratie- en adviesburo u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers. Het ANB-loonjournaal, met zorg opgesteld door medewerkers van ANB, verschijnt eenmaal per kwartaal

Lees meer   
Wettelijk minimumloon (WML)  2017

Wettelijk minimumloon (WML) 2017

De Rijksoverheid heeft vrijdag 11-11-2016 de verhoogde bedragen van het minimumloon in de Staatscourant bekendgemaakt.

Lees meer   
Sinterklaasfeest op kantoor zonder naheffing

Sinterklaasfeest op kantoor zonder naheffing

Hoor wie klopt daar kinderen? Hopelijk niet de Belastingdienst met een naheffing en boete omdat uw organisatie de regels voor de fiscale behandeling van een sinterklaasfeest op de werkvloer niet heeft nageleefd.

Lees meer   
40 Jaar ANB (Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant)

40 Jaar ANB (Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant)

Als je al 40 jaar voorop loopt in je branche, mag je gerust concluderen dat je het goed doet. Hoe speelt Administratie- en Adviesburo Noord Brabant het voor elkaar om steeds aan de kop van het peloton te koersen? “Door continu te investeren in onze mensen,” antwoordt directeur Geert Lubse. “Door te durven pionieren op het gebied van automatisering. En bovenal door steeds alert te blijven op kansen om onze klanten nog beter te ondersteunen. Dat is wat ANB uiteindelijk is; ondernemend voor ondernemers.”

Lees meer   
De 55ste editie van het ANB-loonjournaal is online.

De 55ste editie van het ANB-loonjournaal is online.

De 55ste editie van het ANB-loonjournaal is online. De 54ste editie van het ANB-loonjournaal is online. Via dit journaal informeert ANB administratie- en adviesburo u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers. Het ANB-loonjournaal, met zorg opgesteld door medewerkers van ANB, verschijnt eenmaal per kwartaal

Lees meer   
Belastingdienst: regels rond loonheffingen van stagiairs

Belastingdienst: regels rond loonheffingen van stagiairs

Het schooljaar is weer begonnen en de Belastingdienst komt met extra berichtgeving omtrent de regels voor de loonheffingen voor stagiairs. Bij het aannemen van een stagiair die een niet-marktconforme vergoeding ontvangt, is er sprake van fictieve dienstbetrekking. Bij een marktconforme vergoeding is er wel sprake van ‘echte’ dienstbetrekking

Lees meer   
Werkgeverspremies UWV: lichte stijging WGA, ZW vrijwel ongewijzigd

Werkgeverspremies UWV: lichte stijging WGA, ZW vrijwel ongewijzigd

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren ontwikkelen zich volgens verwachting. UWV heeft de gemiddelde premie van de WGA-verzekering voor 2017 ten opzichte van de huidige premie met 0,03 procentpunt bijgesteld. De ZW-premie voor 2017 is met slechts 0,01 procentpunt bijgesteld. Als gevolg van wetswijzigingen die per 1 januari 2017 ingaan verwacht UWV een stabilisatie van het aantal eigenrisicodragers WGA.

Lees meer   
De identificatieplicht, verplichtingen voor de werkgever

De identificatieplicht, verplichtingen voor de werkgever

Iedere werknemer in Nederland moet zich op de werkplek kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Bedrijven en organisaties moeten bovendien de identiteit van hun personeel controleren. Lees hier welke verplichtingen dit voor jou als werkgever met zich meebrengt. Ons land kent vanaf 1 januari 2005 de zogeheten ‘uitgebreide identificatieplicht’. In de Wet op de identificatieplicht is vastgelegd dat iedereen in Nederland vanaf de leeftijd van 14 jaar zich op verzoek van het bevoegd gezag moet kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze plicht tot identificatie geldt ook op de werkplek, voor zowel Nederlandse als buitenlandse werknemers.

Lees meer   
De 54ste editie van het ANB-loonjournaal is online.

De 54ste editie van het ANB-loonjournaal is online.

De 54ste editie van het ANB-loonjournaal is online. De 54ste editie van het ANB-loonjournaal is online. Via dit journaal informeert ANB administratie- en adviesburo u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers. Het ANB-loonjournaal, met zorg opgesteld door medewerkers van ANB, verschijnt eenmaal per kwartaal

Lees meer   
Word jij onze nieuwe collega

Word jij onze nieuwe collega

In verband met onze sterke groei zijn wij op zoek naar 2 enthousiaste collega’s!

Lees meer   
De 53ste editie van het ANB-loonjournaal is online.

De 53ste editie van het ANB-loonjournaal is online.

De 53ste editie van het ANB-loonjournaal is online. Via dit journaal informeert ANB administratie- en adviesburo u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers. Het ANB-loonjournaal, met zorg opgesteld door medewerkers van ANB, verschijnt eenmaal per kwartaal

Lees meer