09/11/2020

Aanvraag WBSO moet voor 21 december

Als u vanaf 1 januari 2021 in aanmerking wilt komen voor afdrachtvermindering in het kader van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), moet u uiterlijk 20 december een aanvraag doen. Als u zelfstandig ondernemer bent, heeft u hiertoe de mogelijkheid tot 1 januari 2021. De tarieven voor 2021 zijn verhoogd ten opzichte van 2020

Tarieven 2021

In 2021 gelden de volgende tarieven voor de WBSO:

Tarief eerste schijf  40% (is nu 32%) 
Tarief eerste schijf starters: 50% (is nu 40%)
Grens eerste schijf: € 350.000
Tarief tweede schijf: 16%

Tot een bedrag van € 350.000 aan S&O-(loon)kosten is de hoogte van de afdrachtvermindering 40% (voor starters 50%). Over het bedrag boven de € 350.000 is het percentage 16%.

Online aanvragen

De aanvraag voor afdrachtvermindering kan nu online worden ingediend. U moet dit voor 21 december doen om volgend jaar gebruik te kunnen maken van de regeling. Zelfstandigen kunnen dit tot 1 januari 2021 doen. Om de aanvraag te kunnen doen, moet u inloggen op mijn.rvo.nl.

Om te kunnen inloggen in het aanvraagportaal heeft u eHerkenning eH2+ of hoger nodig. Met ingang van 1 januari 2021 adviseert RVO om niveau eH3 te gebruiken. Vanaf 1 juli 2021 kunt u uitsluitend met eH3 inloggen.

Tip! Vraag tijdig eHerkenning aan. U moet rekening houden met een leveringstermijn van ongeveer twee weken.

Over de WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is een belangrijke fiscale regeling voor innovatieve projecten voor zowel grote als kleine ondernemers. Alle kosten voor Research & Development die u als ondernemer maakt, komen in aanmerking voor afdrachtvermindering. Omdat de WBSO alleen kan worden aangevraagd voor toekomstige werkzaamheden, moet u de aanvraag altijd vooraf indienen.

Onze collega’s van De Subsidiespecialist  https://subsidiespecialist.nl  kunnen u goed helpen bij uw WBSO-aanvraag. Zij hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van bedrijven bij de WBSO. Naast specifieke kennis van de regeling beschikken de adviseurs ook specialistische technische kennis, waardoor ook het opstellen van de aanvraag grotendeels uit handen genomen kan worden.

Door de samenwerking met ANB verloopt het proces na toekenning van de WBSO ook erg soepel, doordat WBSO-beschikkingen, indien gewenst, ook rechtstreeks met de relatiebeheerder, loonadviseur en/of accountant van ANB gedeeld kan worden.

https://subsidiespecialist.nl

Terug naar nieuwsoverzicht