06/09/2021

Afmelden als werkgever

Wanneer is een werkgever niet meer inhoudingsplichtig en hoe meldt hij zich af voor het indienen van aangiften loonheffingen? Informatie hierover leest u in deze handreiking.

Een werkgever is niet meer inhoudingsplichtig als hij aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • Hij heeft geen personeel meer in dienst;
  • Hij betaalt geen loon meer.                                                                                

Verwacht een werkgever dat dit ten minste 12 maanden het geval zal zijn? Dan meldt hij dit door het formulier ‘Melding Loonheffingen Afmelding werkgever’ te gebruiken. Dit doet hij binnen 1 maand na afloop van het laatste aangiftetijdvak waarin hij nog inhoudingsplichtig is.

Wat gebeurt er na de afmelding?
Na afmelding krijgt de werkgever binnen 3 weken een ‘Mededeling Loonheffingen Intrekking aangiftebrief’. In deze brief staat vanaf wanneer hij geen aangifte loonheffingen meer hoeft te doen. Zolang een werkgever deze mededeling nog niet heeft ontvangen, doet hij nihilaangiften.

Wanneer gebruikt hij dit formulier niet?
Gaat een werkgever stoppen met zijn onderneming en is hij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK)? Dan hoeft hij dit formulier niet in te vullen. De werkgever schrijft zich dan uit bij de KVK. De KVK geeft dit door aan de Belastingdienst.

Correcties na einde inhoudingsplicht
Heeft de werkgever een 'Mededeling Loonheffingen Intrekking aangiftebrief' gekregen, maar moet hij een eerdere aangifte corrigeren? Dan doet hij dit met een losse correctie. Hij gebruikt daarbij het loonheffingennummer dat hij als inhoudingsplichtige had.

Let op!
Als een werkgever nog een aangifte loonheffingen moet indienen over de periode dat er geen aangifteplicht meer is, dan kan hij contact opnemen met de BelastingTelefoon 0800-0543.

Tijdelijk geen personeel in dienst
Als een werkgever naar verwachting korter dan 12 maanden geen personeel in dienst heeft, hoeft hij dit niet aan de Belastingdienst te melden. Hij moet in die periode wel nihilaangiften blijven doen.

Einde premies werknemersverzekeringen
Heeft een werkgever geen personeel meer waarvoor hij premies werknemersverzekeringen betaalt, maar waarvoor hij wel loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt? Dan blijft hij inhoudingsplichtig. De werkgever moet dan wel aan de Belastingdienst melden dat hij geen premies werknemersverzekeringen meer hoeft te betalen. Dit doet hij middels het formulier ‘Melding Loonheffingen Afmelding werkgever’. De Belastingdienst heft dan de sectoraansluiting(en) op. U krijgt binnen 14 dagen bericht dat de afmelding verwerkt is.

Terug naar nieuwsoverzicht