07/04/2015

Contractuele loonkosten slechts licht gestegen

De contractuele loonkosten zijn in het eerste kwartaal van 2015 met 0,4 procent gestegen. Dit is de laagste toename sinds vijftien jaar

Dit heeft het CBS  bekendgemaakt.
Dat de loonkostenstijging in het eerste kwartaal gering is, komt vooral doordat werkgevers minder hoeven bij te dragen aan diverse premies, waaronder die voor pensioen en WW. De cao-loonstijging is in dit kwartaal 1,2 procent.

 

Toename contractuele loonkosten onder cao-lonen

Bij alle sectoren ligt de toename van de contractuele loonkosten onder die van de cao-lonen. Bij de overheid is dit verschil het grootst. De daling van de pensioenpremie is net zo groot als de loonstijging van 1,4 procent. Hierdoor blijven de contractuele loonkosten bij de overheid in het eerste kwartaal ongewijzigd ten opzichte van een jaar eerder.

Van alle bedrijfstakken was de cao-loonstijging in de industrie met 1,9 procent het hoogst in het eerste kwartaal van 2015. Dit komt vooral door loonafspraken die binnen deze bedrijfstak al in 2014 van kracht werden. In de energievoorziening namen de lonen met 0,6 procent het minst toe.

Cao-lonen boven inflatie

De gemiddelde cao-loonstijging ligt sinds 2011 tussen 0,9 procent en 1,5 procent. Tot halverwege 2014 lag de stijging onder de inflatie, maar sinds het derde kwartaal van 2014 ligt de cao-loonstijging er weer boven. Dit komt vooral doordat de inflatie in januari en februari  is gedaald naar 0 procent. Hierdoor is in het eerste kwartaal van 2015 de (reële) loonstijging 1,2 procentpunt hoger dan de inflatie. (Bron: CBS)

Terug naar nieuwsoverzicht