05/02/2015

Kosten uit 2014 kunnen in vrije ruimte van 2015

Krijgt uw onderneming nu een declaratie binnen van kosten die de werknemer in 2014 heeft gemaakt, dan kunt u die gewoon in de vrije ruimte van 2015 onderbrengen. Voor de loonbelasting – en dus ook de werkkostenregeling – geldt namelijk het zogenoemde kasstelsel.

Het kasstelsel houdt in dat kosten worden beoordeeld aan de hand van de wetgeving die van toepassing is op het moment dat de kosten vorderbaar en inbaar zijn. Bij een declaratie is dat pas op het moment van declareren, niet op het moment waarop de kosten door de werknemer zijn gemaakt.

Vaak gerichte vrijstelling voor gedeclareerde kosten
Voor veel kosten die de werknemer declareert, zal een gerichte vrijstelling gelden. Hierbij kunt u denken aan vakliteratuur, zakelijke maaltijden, studiekosten en zakelijke reiskosten tot een bedrag van € 0,19 per kilometer of de werkelijke kosten van het gebruik van het openbaar vervoer.

Kosten die niet gericht zijn vrijgesteld, moet u als loon behandelen. Dat doet u door ze tot het loon van de werknemer te rekenen of onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. U kunt de vergoeding onderbrengen in de vrije ruimte van het jaar waarin u de declaratie ontvangt. Ook kosten die de werknemer in 2014 heeft gemaakt, kunt u dus ten laste van de vrije ruimte van 2015 laten komen als de werknemer ze dit jaar declareert.(Oorspronkelijke bron: Salaris|Rendement)

Terug naar nieuwsoverzicht