09/02/2015

Ook premiekorting werklozen voor kleine werkgevers

Het kabinet wil dat per 1 januari 2016 ook kleine werkgevers premiekorting kunnen krijgen voor het in dienst nemen van werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten.

De ministerraad heeft ingestemd met dat voornemen van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werkgevers die werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst nemen, kunnen momenteel premiekorting krijgen, maar als die korting jaarlijks lager is dan zevenduizend euro, wordt hij niet volledig uitbetaald. Die drempel, die vooral kleine werkgevers dwarsboomt, wil het kabinet nu verwijderen.

Zo wordt het aantrekkelijker uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen, stelt het kabinet. Het betreft een budgetneutrale maatregel: de extra kosten voor de schatkist worden gecompenseerd door het totale financiële voordeel per werknemer te verlagen.

Naast deze wijziging wordt ook de uitvoering van de premiekorting veranderd. Nu wordt de premiekorting maandelijks geïnd via de loonaangifte, maar straks wordt er jaarlijks uitgekeerd door de Belastingdienst, op grond van de loonaangiftes van het voorafgaande jaar. De kans op fraude neemt daarmee ook af, zo verwacht het kabinet, en bovendien nemen de administratieve lasten voor werkgevers af, omdat zij niet meer zelf verantwoordelijk zijn voor de berekening en verrekening via de loonaangifte.(Oorspronkelijke bron: Accountant.nl)

 

Terug naar nieuwsoverzicht