13/12/2021

Overzicht verlof voor ouders

De afgelopen jaren zijn er al veel wijzigingen geweest in de verlofregelingen rondom de geboorte van een kind. Zo werd in 2019 de Wet invoering extra geboorteverlof van kracht en op 1 juli 2020 kwam daar nog eens het aanvullend geboorteverlof bij. Vanaf 2 augustus 2022 moeten we ook nog rekening gaan houden met de Wet betaald ouderschapsverlof. Wat is nu de situatie? Welke vormen van verlof zijn (en komen) er voor ouders? En wie betaalt het loon tijdens dit verlof?

 

1.            Zwangerschapsverlof

Voor de bevalling heeft een zwangere werknemer recht op zwangerschapsverlof. Dit verlof kan vier tot zes weken duren. Voor meerlingen is dit maximaal tien weken. Zwangerschapsverlof loopt tot en met de dag van bevalling en gaat daarna over in bevallingsverlof (zie 3).

Loondoorbetaling: 100% door werkgever (met compensatie van UWV).

2.            Calamiteitenverlof

Op de dag of dagen van de bevalling heeft de partner recht op calamiteitenverlof. Tijdens het calamiteitenverlof moet je het loon volledig doorbetalen.

Loondoorbetaling: 100% door werkgever.

3.            Bevallingsverlof

Na de bevalling heeft de werknemer recht op minimaal tien weken bevallingsverlof. Als de werknemer nog niet alle zes weken zwangerschapsverlof heeft gebruikt, mag de werknemer de overgebleven dagen inzetten als extra bevallingsverlof.

Loondoorbetaling: 100% door werkgever (met compensatie van UWV).

4.            Geboorteverlof

De partner heeft na de geboorte recht op een aantal dagen betaald geboorteverlof. Het gaat om eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (1 week). Deze vrije dagen moeten binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen.

Loondoorbetaling: 100% door werkgever.

5.            Aanvullend geboorteverlof

Na de week betaald geboorteverlof mag de partner aanvullend geboorteverlof opnemen. Het gaat om maximaal vijf weken. De werknemer moet het gewenste geboorteverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte.

Loondoorbetaling: 70% door UWV.

6.            Ouderschapsverlof

In de eerste acht jaar na de geboorte van het kind hebben beide ouders recht op ouderschapsverlof. Het gaat om 26 keer de wekelijkse arbeidsduur (26 weken). Ouderschapsverlof is (tot 2 augustus 2022) onbetaald, behalve als er in de cao of het arbeidscontract andere afspraken staan.

Vanaf 2 augustus 2022 komt er een uitkering van UWV voor de eerste negen weken van het ouderschapsverlof, als ze opgenomen worden in het eerste jaar na de geboorte. De uitkering bedraagt 50% van het loon.

Loondoorbetaling: geen (maar check de cao); per 2 augustus 2022: 50% door UWV in eerste negen weken.

Terug naar nieuwsoverzicht