05/02/2015

Transitievergoeding 2015

Met ingang van 1 juli 2015 geldt dat een werkgever een transitievergoeding verschuldigd is indien een arbeidsovereenkomst wordt opgezegd waarbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden :

 - er is sprake van één of meer arbeidscontracten gedurende een periode van 24 maanden of langer;
 - de arbeidsovereenkomst is door de werkgever opgezegd;
 - de arbeidsovereenkomst is door de werkgever ontbonden;
 - na een einde van rechtswege is op initiatief van de werkgever de arbeidsovereenkomst niet aansluitend verlengd.

Slechts bij uitzondering, bijvoorbeeld bij ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, kan hiervan worden afgeweken. Voor werknemers met een arbeidsrelatie van ten minste 24 maanden geldt dus de transitievergoeding. Voor de bepaling van de 24 maanden tellen enkel onderbrekingen van langer dan zes maanden niet mee.

In de praktijk zal de werkgever voortaan mogelijk tijdelijke arbeidsovereenkomsten sluiten tot maximaal 23 maanden om een transitievergoeding te voorkomen. Gedurende deze periode heeft de werkgever voldoende tijd gehad om te kunnen inschatten of hij/zij de werknemer in vast dienstverband wil nemen.

Een situatie waar veelal niet aan gedacht wordt, is de impact van de transitievergoeding in het seizoenbedrijf. Seizoenarbeiders zijn vaak 8 maanden per jaar werkzaam voor het bedrijf. Hoewel zij steeds een arbeidsovereenkomst aangaan voor 8 maanden, is de onderbreking tussen de arbeidsovereenkomsten zes maanden of korter. De onderbrekingen tellen dus mee voor de arbeidsrelatie van 24 maanden! Indien de arbeidsovereenkomst na 24 maanden niet verlengd wordt, is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. Vanwege de grote financiële impact, hebben diverse brancheorganisaties de Tweede Kamer verzocht om een herziening voor de berekening van de transitievergoeding bij seizoenarbeid.
Houdt tevens rekening met de aanzegtermijn van een maand indien u de arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen.

Terug naar nieuwsoverzicht