12/08/2015

Uitbreiding zorgverlof

Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder de noodzakelijke zorg te geven. Tijdens kortdurend zorgverlof krijgt u als werknemer minstens 70% van het salaris. Bij langdurend zorgverlof heeft u geen wettelijk recht op salaris. U heeft recht op een maximaal aantal uren zorgverlof per 12 maanden. Sinds 1 juli 2015 is zorgverlof ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden

Het kan zijn dat door bepalingen in een CAO of bedrijfsreglement aanvullende regelingen rondom zorgverlof gelden.U kunt als werkgever het verzoek om zorgverlof van uw werknemers alleen weigeren wanneer sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof

Terug naar nieuwsoverzicht