01/04/2015

Uitzendkracht moet voortaan gelijk loon krijgen

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard. Dat zorgt ervoor dat uitzendkrachten vanaf 30 maart 2015 recht hebben op hetzelfde loon als andere werknemers in uw onderneming met een soortgelijke functie. Vorig jaar oktober bereikte de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) overeenstemming met de vakbonden over de CAO voor Uitzendkrachten. Inmiddels is deze cao algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de cao geldt voor alle uitzendbureaus en uitzendkrachten die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

Hetzelfde salaris als andere werknemers

Een belangrijke bepaling in de CAO voor Uitzendkrachten is dat uitzendkrachten vanaf 30 maart 2015 recht hebben op de zogeheten inlenersbeloning. Dit betekent dat zij vanaf de eerste dag dat zij bij u aan de slag gaan hetzelfde salaris moeten krijgen als andere werknemers die in een vergelijkbare functie bij uw onderneming in dienst zijn. U mag uitzendkrachten dus niet tegen een lager tarief inhuren.
Voor uitzendkrachten die een contract voor onbepaalde tijd met het uitzendbureau hebben, blijft een aparte beloningsregeling van toepassing. Ook voor bepaalde groepen uitzendkrachten blijft een apart loongebouw gelden. Hierbij gaat het om mensen:

  • met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals schoolverlaters en langdurig werklozen;
  • die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet;
  • die het uitzendbureau van werk naar werk begeleidt.

Wet werk en zekerheid in de cao 

In de CAO voor Uitzendkrachten zijn ook de bepalingen uit de Wet werk en zekerheid verwerkt.Een uitzendkracht die onder deze cao valt, kan per 1 juli 2015 nog maximaal zes tijdelijke contracten of tijdelijke contracten in een periode van maximaal vier jaar (wat eerder komt) krijgen voordat hij recht heeft op een vast contract met het uitzendbureau..(Oorspronkelijke bron: Salaris|Rendement)

 

Terug naar nieuwsoverzicht