11/02/2015

Voor 1 april 2015 de S&O-uren melden

De uren die u in 2014 aan speur- en ontwikkelingswerk heeft besteed, moet u voor 1 april 2015 melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als u dit niet doet, krijgt u een boete. Als uw onderneming in 2014 een verklaring voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) heeft gekregen zodat u de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk mocht toepassen, moet u vóór 1 april 2015 de werkelijk gerealiseerde S&O-uren melden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Te laat melden leidt tot boete en correctie

Meldt u de werkelijk uren pas op of na 1 april 2015 bij RVO.nl, dan kan uw onderneming een boete krijgen. Meldt u helemaal niets, dan gaat RVO.nl ervan uit dat u helemaal geen uren heeft gerealiseerd. U krijgt dan een boete én een volledige correctie van de S&O-verklaring. Dit betekent dat u het deel van de loonbelasting/premie volksverzekeringen dat u in 2014 door toepassing van de afdrachtvermindering S&O niet heeft afgedragen, alsnog moet betalen..(Oorspronkelijke bron: FA|Rendement)

Terug naar nieuwsoverzicht