12/08/2015

Wat verandert er op mijn werk als ik wil doorwerken na mijn AOW leeftijd

Als u na uw pensioen wilt doorwerken, moet u mogelijk een nieuw arbeidscontract afsluiten. U bent bovendien niet meer verzekerd tegen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en soms ook niet meer tegen ziekte. U ontvangt wel een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een ouderdomspensioen van uw werkgever.

Als er niets is geregeld, moet uw werkgever bij het UWV een ontslagvergunning voor u aanvragen. Als u wilt doorwerken na uw pensioen, kunt u dit met uw werkgever bespreken.

In sommige cao's is een leeftijdsgrens opgenomen. Bent u ouder dan de genoemde leeftijd, dan kunt u een nieuw arbeidscontract afsluiten met uw werkgever.

De loonafspraken die u samen maakt, mogen in dit geval afwijken van de cao.

AOW en pensioen

U ontvangt vanaf de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt een uitkering op grond van de AOW. Uw inkomen uit werk heeft geen gevolgen voor de AOW. Ook een aanvullend pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd en pensioenen die u bij een particuliere verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten, worden niet van de AOW afgetrokken.

AOW en loon

Als u de AOW-leeftijd bereikt, behoudt u uw recht op het minimumloon. Dit geldt vanaf 1 juli 2015. U heeft ook recht op de minimumvakantiebijslag.

Bron : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wat-verandert-er-op-mijn-werk-als-ik-wil-doorwerken-na-mijn-aow-leeftijd.html

 

Terug naar nieuwsoverzicht