13/12/2021

Wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Het kabinet stelt een gerichte vrijstelling voor die het mogelijk maakt een onbelaste vergoeding te geven voor de extra kosten die een werknemer maakt door het thuiswerken. Deze gerichte vrijstelling komt naast de al bestaande gerichte vrijstellingen voor het onbelast vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen van o.a. noodzakelijke gereedschappen, ICT-middelen en arbovoorzieningen.

De gerichte vrijstelling bedraagt € 2 per thuisgewerkte dag. Dit bedrag is bedoeld voor de extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier en is gebaseerd op onderzoek verricht door het Nibud. U kunt de vrijstelling ook toepassen als een werknemer slechts een deel van de dag thuis werkt.

Voor deze gerichte vrijstelling geldt de 128-dagenregeling. Dit wil zeggen dat in geval uw werknemer 128 dagen thuiswerkt, u uw werknemer een vaste onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten mag geven alsof de werknemer 214 dagen per kalenderjaar thuis werkt.

U mag voor eenzelfde werkdag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een vergoeding van thuiswerkkosten en de vrijstelling voor een vergoeding van reiskosten voor het woon-werkverkeer naar de vaste werkplek toepassen. Dit is wel mogelijk als de werknemer op een dag deels thuiswerkt en een zakelijke reis niet zijnde woon-werkverkeer (dienstreis) maakt. Van een vaste plaats van werkzaamheden is in ieder geval sprake als een werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 40 dagen naar de betreffende plek reist, ongeacht de datum van indiensttreding, het aantal contracturen en de lengte van het verblijf. Er kan sprake zijn van meerdere vaste werkplekken.

De tussen u en uw werknemer gemaakte afspraken over het aantal thuiswerkdagen kunnen de basis vormen voor de vaststelling van de door u onbelast te vergoeden kosten voor zowel de reizen voor woon-werkverkeer als het thuiswerken door de werknemer. Een incidentele afwijking hiervan hoeft niet te leiden tot een aanpassing van de vergoeding.

Voorbeeld 1

Piet werkt 5 dagen per week. Hij werkt 2 dagen thuis en gaat 3 dagen naar kantoor.

(enkele reisafstand 20 km.)

Reiskostenvergoeding per maand: 3/5e x 214 dagen = 129 dagen;

129 dagen x (40 km. x € 0,19) / 12 = € 82.

Thuiswerkvergoeding per maand: 2/5e x 214 dagen = 86 dagen;

86 dagen x € 2 / 12 = € 14.

Voorbeeld 2

Vera werkt 4 dagen per week. Zij werkt 2 dagen thuis en 2 dagen op kantoor.

(enkele reisafstand 12 km.)

Reiskostenvergoeding per maand: 2/5e x 214 dagen = 86 dagen;

86 dagen x (24 km. x € 0,19) / 12 = € 33.

Thuiswerkvergoeding per maand: 2/5e x 214 dagen = 86 dagen;

86 dagen x € 2 / 12 = € 14.

Stand van zaken wetsvoorstel

Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2022. Als de Eerste en Tweede Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2022 in.

 

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht