22/10/2019

Wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 januari 2020

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon stijgen per 1 januari 2020. Het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 bedraagt €1653,60 per maand. Wettelijk minimumloon voor 2020 1,1% hoger.

Twee keer per jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de welvaartsontwikkeling. In april heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nieuwe bedragen per 1 januari 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.  
 

Let op

  • Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumloonbedragen.
  • Werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten en uitzendkrachten, hebben ook recht op het wettelijk minimumloon. En ook personeel uit het buitenland moet je het minimumloon betalen.
  • Nog geen 15 jaar? Voor jongeren onder de 15 jaar is er geen wettelijk minimumloon afgesproken.


Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2020.

Wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 januari 2020 (link overzicht)

Terug naar nieuwsoverzicht