06/11/2015

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016 De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2016 met 1,11% verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2016:

  • minimum maandloon: € 1.524,60
  • minimum weekloon: € 351,85
  • minimum dagloon: € 70,37

 De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2016 zijn:

 

Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.
Onderstaande tabel geeft de (afgeronde) bruto bedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumloon per week bij een fulltime dienstverband van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week:

 

 

Bron: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2016

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht