07/05/2015

Zuinige auto komt leaserijder duur te staan

Een leaserijder die zijn ‘gewone’ auto inruilde voor een schonere en zuiniger elektrische auto is van een koude kermis thuis gekomen. Doordat hij geen kilometeradministratie van zijn elektrische auto bijhield, kreeg hij een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd voor de periode dat hij reed in de gewone auto met 25 procent bijtelling.

In een kalenderjaar zijn achtereenvolgens een auto met een 25%-bijtelling en een auto met een 0%-bijtelling door een werkgever aan zijn werknemer ter beschikking gesteld. Eiser heeft gedurende de periode dat hem de auto met een 25% bijtelling ter beschikking was gesteld, een rittenadministratie bijgehouden. De werkgever van eiser heeft in deze periode de bijtelling privégebruik auto op het loon achterwege gelaten. Eiser heeft gedurende de periode dat hem de auto met een 0% bijtelling ter beschikking was gesteld, geen rittenadministratie bijgehouden. Verweerder heeft eiser een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd voor de periode dat hem de auto met een 25% bijtelling ter beschikking was gesteld.

Eiser heeft niet overtuigend aangetoond dat hij met de hem ter beschikking gestelde auto’s op kalenderjaarbasis minder dan 500 kilometer privé heeft gereden. Dat eiser, voor het tijdvak waarin hij de eerste hem ter beschikking gestelde auto een sluitende kilometeradministratie heeft, is daartoe onvoldoende. De grens van 500 kilometer op kalenderjaarbasis wordt niet vastgesteld per personenauto, maar betreft het privégebruik van alle in dat jaar ter beschikking gestelde personenauto's. Een bijtelling van 0% op het loon door de werkgever is niet gelijk te stellen aan het rijden met een eigen auto door de werknemer zonder enige bijtelling. Het opleggen van de aanslag was verder voldoende voorzienbaar en kenbaar voor eiser. De naheffingsaanslag is terecht en naar het juiste bedrag opgelegd.(bron: Rechtspraak.nl)

Terug naar nieuwsoverzicht