24/04/2015

iPad is computer en geen communicatiemiddel

Vorig jaar besliste Hof Amsterdam dat een iPad een communicatiemidel is, omdat deze vanwege de beperkingen van een touchscreen niet kan worden aangemerkt als een computer. Advocaat-generaal Niessen komt nu tot een andere conclusie: een iPad moet worden aangemerkt als ‘computer en dergelijke apparatuur'. De ‘telefoonfunctie' van de iPad is volgens de Advocaat-Generaal namelijk ondergeschikt aan de overige functies en taken van het apparaat.

Verstrekken van een iPad

In december 2010 verstrekt een werkgever aan al haar 664 werknemers een iPad met een mobiel internet-datakaart en een bijbehorend Vodafone-abonnement voor een periode van één jaar. Er worden geen afspraken gemaakt met de werknemers over het gebruik van de iPads en bij ontslag hoeft de ter beschikking gestelde iPad niet te worden ingeleverd. De werkgever past het eindheffingsregime toe en draagt een bedrag van € 323.687 aan loonheffing af. Vervolgens maakt de werkgever bezwaar tegen deze afdracht omdat zij van mening is dat de verstrekte iPads kwalificeren als communicatiemiddel en niet als computer.

Vergoedingen en verstrekkingen

Onder de 'oude' regeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting was een communicatiemiddel, zoals een smartphone of Blackberry, fiscaal vrij te vergoeden of te verstrekken bij een zakelijk gebruik van meer dan 10%. Een computer was vrij te vergoeden of te verstrekken bij een zakelijk gebruik van 90% of meer.

Communicatiemiddel of computer

De inspecteur in deze zaak is van mening dat sprake is van een computer. De werkgever gaat vervolgens in beroep. Rechtbank Haarlem oordeelt dat de iPad moet worden aangemerkt als een kleine computer die mede geschikt is voor verschillende vormen van communicatie.

Hof Amsterdam oordeeltt dat de iPad is aan te merken als een communicatiemiddel, en niet als een computer. Het hof acht hierbij met name van belang dat de iPad minder geschikt is om langere teksten te schrijven. Het hof verleent uiteindelijk een teruggaaf van € 239.528 aan loonheffing aan de werkgever.

Advocaat-generaal (A-G) Niessen concludeert dat een iPad moet worden aangemerkt als ‘computer en dergelijke apparatuur'. De ‘telefoonfunctie' van de iPad is namelijk ondergeschikt aan de overige functies en taken van het apparaat. Uit diverse onderzoeken naar het gebruik van tablets blijkt bovendien dat ze slechts in beperkte mate als communicatiemiddel worden gebruikt. Het oordeel van het hof vindt de A-G dan ook onbegrijpelijk. Hij adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep van de staatssecretaris gegrond te verklaren.

Noodzakelijkheidscriterium

Met ingang van 2015 is de 'oude' regeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting vervallen en is er alleen nog de werkkostenregeling. Onder de werkkostenregeling geldt sinds dit jaar het noodzakelijkheidscriterium. Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van gereedschappen, computers (tablets), mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zijn gericht vrijgesteld indien deze noodzakelijk zijn voor het werk.(Bron: Redactie Fiscaal+)

Terug naar nieuwsoverzicht