Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij hechten grote waarde aan een optimale dienstverlening en besteden veel zorg aan de uitvoering van ons werk. Mocht u niettemin kritische opmerkingen hebben over onze dienstverlening, dan stellen wij het op prijs als u gebruik maakt van onze klachtenregeling.

Onze klachtenregeling is opgesteld ingevolge de regelgeving voor Accountantsorganisaties, en luidt als volgt:

  1. U kunt de klacht schriftelijk, per telefoon (+31 40 2504555) of e-mail (joosten@anb.nl) melden aan de vertrouwenspersoon inzake klachten van ANB Accountants/Adviseurs:
    H.B. (Henry) Joosten.
  2. Personen van binnen en buiten ANB Accountants/Adviseurs B.V. kunnen zonder gevaar voor hun rechtspositie hun klacht indienen.
  3. De vertrouwenspersoon bevestigt de ontvangst van de klacht binnen één week aan de melder. De Vertrouwenspersoon inzake klachten informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens klacht in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt in principe maximaal vier weken na de ontvangst van de klacht.
  4. De vertrouwenspersoon beoordeelt direct na ontvangst van de klacht welke personen binnen de organisatie betrokken moeten worden bij de afhandeling van de klacht.
  5. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn klacht en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens klacht.

Indien een klacht betrekking heeft op de vertrouwenspersoon kan de klacht schriftelijk, per telefoon (+31 40 2504555) of e-mail (evers@govers.nl) worden ingediend bij de kwaliteitsmanager:
J.G.S. (Hans) Evers.