Jaarrekening: Een helder verslag in begrijpelijke taal

Als ondernemer wilt u groei realiseren van uw onderneming. Niet alleen groei in omzet, maar ook in kwalitatieve zin. U streeft naar meer toegevoegde waarde voor uw klanten, leveranciers, personeel en andere betrokkenen. Deze groei is het gevolg van uw beleid. U neemt daarbij beslissingen op basis van de meest actuele informatie. ANB kan u daarbij helpen.

We maken de jaarcijfers voor u op. Naast correcte en tijdige financiële verslaglegging, krijgt u inzicht in de wereld achter de cijfers en hoe u financieel presteert. We bespreken ook uw persoonlijke financiële positie en doelstellingen.

Cijfers maken wij inzichtelijk in de jaarrekening of in een bijlage bij de aangifte. Tevens verstrekken wij een exemplaar van de jaarrekening voor de deponering bij de Kamer van Koophandel en stellen wij uw aangifte vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting op en dienen deze in bij de belastingdienst.

Wij kunnen de financiële positie van uw onderneming via een online dashboard nog beter in beeld brengen, met behulp van enkele eenvoudige kengetallen, samengevat in een model dat de naam ‘Norm’ draagt. Met ‘Norm’ meten wij op eenvoudige wijze de financiële gezondheid van uw onderneming. Norm stelt ons bovendien in staat u actief bij te staan bij uw onderneming.