Salarisadministratie: correct, snel, betaalbaar

Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van uw onderneming. Echter, de regelgeving met betrekking tot loonheffing, sociale verzekeringen en pensioenpremies, het juist toepassen van een CAO en andere arbeidsrechtelijke vraagstukken is erg complex en specialistisch. Voor een kostenefficiënte en flexibele uitbesteding van uw salarisadministratie bent u bij ANB aan het juiste adres!

ANB Salaris en personeel heeft meer dan 45 jaar ervaring in het verwerken van salarisadministraties. Elke maand verzorgen wij meer dan 20.000 salarisspecificaties. Daarnaast adviseren wij u op het gebied van pensioenen, subsidies, CAO en loonheffingskortingen. Ook is de gegevensaanlevering aan bijvoorbeeld arbodienst en verzekeraars steeds belangrijker geworden. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn en wij zien dit als een natuurlijke rol in onze advisering.

De adviseurs van ANB Salaris en personeel nemen de hele salarisadministratie voor u uit handen. Als werkgever bent u zo verzekerd van een gedegen partner die voor u de salarisadministratie uitvoert en uw medewerkers kunnen rekenen op een tijdige en correcte betaling van hun salaris. Op deze manier kunt u zich bezighouden met uw onderneming en uw kernactiviteiten.

24/7 online toegang tot uw gegevens

In de gebruiksvriendelijke online salarisadministratie-omgeving van ANB heeft u zeven dagen per week, 24 uur per dag toegang heeft tot alle arbeidsvoorwaarden, de salaris- en de personeelsadministratie.  Daarnaast kunnen wij snel en veilig met elkaar communiceren en gegevens delen, onze applicatie heeft het keurmerk Zeker-OnLine. 

In onze online applicatie raadpleegt u snel en digitaal onder andere:

  • de salarisspecificaties
  • jaaropgaven
  • kostenoverzichten
  • loonaangiftes
  • betaaloverzichten (SEPA)


Tevens geeft onze applicatie inzicht in actuele managementinformatie over onder andere salarisontwikkeling, werknemerskosten, verzuim, verlof en opleidingen. 

In een online dossier in huis worden alle gegevens gearchiveerd en zijn deze gemakkelijk terug te vinden.

Employee Self Service (ESS)

Werknemers kunnen ook zelf hun gegevens inzien en (desgewenst) updaten met Employee Self Service (ESS). Hierdoor maakt u een grote efficiëncyslag. Aan de ene kant versimpelt u namelijk de administratie en tegelijkertijd vergroot u de betrokkenheid van de medewerkers. 

Koppelingen met (financiële) bedrijfsapplicaties

Met meer dan 100 actieve koppelingen met diverse bedrijfsapplicaties neemt ANB u direct veel werk uit handen. Denk hierbij aan tijdregistratiesystemen en loonjournaalposten die automatisch worden ingelezen in uw financiële administratie.

Onze salarisapplicaties 

Wij hebben ervaring met de conversie naar onze applicatie vanuit vrijwel elke salarisapplicatie in Nederland. Bij ANB werken wij met de salarisapplicaties 'Loket' en 'Nmbrs'. Voor meer informatie over deze pakketten lees verder 

Tarieven

Wij werken tegen een vast, scherp tarief, per werknemer, per jaar. Voor meer informatie, vraag een offerte aan.