Nieuws

ANB houdt u graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


Voorjaarsnota 2024: extra uitgaven en dekkingen

Voorjaarsnota 2024: extra uitgaven en dekkingen

Na een verzoek om de voorjaarsbesluitvorming van de informateurs heeft het demissionaire kabinet besloten de Voorjaarsnota 2024 op maandag 15 april 2024 – eerder dan gepland – aan te bieden aan de Tweede en Eerste Kamer.

Lees meer   
Voorgestelde btw-herziening vanaf 2026 op kostbare diensten onroerende zaken

Voorgestelde btw-herziening vanaf 2026 op kostbare diensten onroerende zaken

Het kabinet wil vanaf 2026 een btw-herzieningsregeling introduceren voor kostbare diensten met betrekking tot onroerende zaken. Door nu al op dit voorstel te anticiperen, kunt u misschien btw besparen.

Lees meer   
Huwelijkse voorwaarden of een schenking?

Huwelijkse voorwaarden of een schenking?

Het afspreken van huwelijkse voorwaarden houdt geen schenking in, ook niet als de echtgenoten een ongelijke verdeling van gemeenschappelijke goederen overeenkomen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als de huwelijkse voorwaarden kunnen worden aangemerkt als wetsontduiking, kan dit als schenking worden belast.

Lees meer   
Versterking positie platformwerker

Versterking positie platformwerker

Er is een akkoord bereikt over nieuwe Europese regels voor platformwerk. De belangrijkste wijziging uit het akkoord is de zogenaamde ‘omgekeerde bewijslast’.

Lees meer   

Dga-taks ook bij lening van bank in plaats van bv?

Een dga die te veel geld leent bij de eigen bv, betaalt hierover sinds 2023 belasting. Deze belasting staat ook wel bekend als de dga-taks. Ook geld dat een dga leent van een bank kan, onder omstandigheden, geraakt worden door deze dga-taks.

Lees meer   

LIV vervalt en LKV ouderen bouwt af vanaf 2025

LIV vervalt en LKV ouderen bouwt af vanaf 2025 De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin het lage-inkomensvoordeel vervalt per 2025 en het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers wordt afgebouwd vanaf 2025.

Lees meer   

Verdeelt u de hypotheekrenteaftrek over u en uw partner?

Bent u eigenaar van een woning waarop hypotheek rust en heeft u een fiscale partner, dan kunt u de aftrek van de hypotheekrente onderling verdelen. Blijkt die verdeling achteraf niet optimaal te zijn geweest, dan kunt u die nog herzien. Maar tot wanneer?

Lees meer   

Aandelen familiebedrijven toch belast in vermogensaanwasbelasting

Aandelen in familiebedrijven worden straks ook via de vermogensaanwasbelasting belast. Eerder was het plan dat deze via de vermogenswinstbelasting belast zouden worden. Er is overigens grote twijfel of het toekomstige box 3-stelsel al (volledig) in kan gaan in 2027.

Lees meer   

Informatie over box 3 in IB tot en met 2023

Heeft u box 3-vermogen in uw aangifte inkomstenbelasting over de jaren tot en met 2023? Verwacht wordt dat de Hoge Raad in augustus/september uitspraak doet over box 3. De Belastingdienst ontwikkelt ter voorbereiding op de uitspraken alvast een digitaal formulier ‘opgaaf werkelijk rendement’.

Lees meer   
Extra verhoging minimumloon met 1,2% gaat niet door

Extra verhoging minimumloon met 1,2% gaat niet door

Het op 19 maart 2024 nog in de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel waarmee het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2% extra verhoogd zou worden, gaat niet door. In de Eerste Kamer is hier geen meerderheid voor. De afgelopen jaren steeg het minimumloon al flink: van € 1.653,60 per maand in januari 2020 naar € 1.756,20 per 1 juli 2022. In januari 2023 volgde een stijging naar € 1.934,40 per maand (afgerond 10,15%) en in juli 2023 naar € 1.995 (afgerond 3,13%). Door de invoering van het minimumuurloon per 1 januari 2024 – door de indexatie van 3,75% per die datum vastgesteld op € 13,27 per uur – steeg het minimumloon per maand bij een 36-urige werkweek naar € 2.069,40 (afgerond 3,73%) bij een 38-urige werkweek naar € 2.185,13 (afgerond 9,53%) en voor een 40-urige werkweek naar € 2.300 (afgerond 15,29%). Per 1 juli 2024 bedraagt de voorgenomen reguliere indexatie 3,09%. Door de minderheid voor het voorstel in de Eerste Kamer komt daar op die datum dus geen extra verhoging van 1,2% bij.

Lees meer   
Controleer de beschikking Wtl 2023 op tijd!

Controleer de beschikking Wtl 2023 op tijd!

Had u in 2023 recht op LIV, jeugd-LIV en/of een LKV, dan had u uiterlijk 14 maart 2024 een voorlopige berekening Wtl 2023 moeten ontvangen. Het is belangrijk dat u deze voorlopige berekening Wtl 2023 goed controleert. Klopt de berekening niet of heeft u ten onrechte geen voorlopige berekening ontvangen, dan heeft u nog maar tot en met 1 mei 2024 om dit te corrigeren. Alle correcties na 1 mei 2024 worden namelijk niet meer meegenomen in de definitieve berekening van uw rechten op LIV, jeugd-LIV en LKV voor het jaar 2023. Corrigeren kan via correctieberichten op de ingediende aangiften loonheffingen. Neem daarvoor contact op met uw loonadviseur.

Lees meer   
Stel LKV bij overgang van onderneming en contractovername veilig

Stel LKV bij overgang van onderneming en contractovername veilig

Bij een overgang van een onderneming gaan ook de werknemers over naar een nieuwe werkgever. De Belastingdienst gaat er dan vanuit dat het recht op een loonkostenvoordeel (LKV) niet mee overgaat. Een gerechtshof en een advocaat-generaal oordeelden echter dat een LKV wel mee overgaat. Gaat de Hoge Raad hier straks in mee, dan heeft u mogelijk alsnog toch recht op LKV. Om die rechten veilig te stellen moet u mogelijk snel in actie komen. Als u het vinkje voor het LKV niet had aangezet in uw aangifte loonheffingen, kunt u dat voor het jaar 2023 nog corrigeren met een correctiebericht tot en met uiterlijk 1 mei 2024. Voor het jaar 2024 heeft u nog wat langer om correctieberichten in te sturen. Maakte u voor het jaar 2022 bezwaar tegen de beschikking Wtl 2022, dan raadt de Belastingdienst aan de aangiftetijdvakken 2022 te corrigeren. Na de uitspraak van de Hoge Raad kan de Belastingdienst dan sneller uw LKV berekenen. Het oordeel van de Hoge Raad is overigens mogelijk ook van toepassing op contractovernames waarbij de arbeidsovereenkomst door een nieuwe werkgever ongewijzigd wordt voortgezet.

Lees meer   
Koffiebeker onbelast verstrekken?

Koffiebeker onbelast verstrekken?

Werkgevers moeten vanaf 1 januari 2024 plastic wegwerpbekers bij bijvoorbeeld het koffieapparaat vervangen door een duurzaam alternatief. Een werkgever vroeg de Belastingdienst of hij zijn personeel daarom onbelast een koffiebeker kon verstrekken onder de volgende voorwaarden. De koffiebeker heeft een waarde van € 10. De werknemer kan deze mee naar huis nemen om de beker af te wassen. Bij uitdiensttreding hoeft de werknemer de beker niet terug te geven. De Belastingdienst heeft bevestigd dat dit onbelast kan. Deze werkgever hoeft hiervoor dus niet zijn vrije ruimte aan te spreken. De werkgever moet wel aannemelijk kunnen maken dat de beker geheel of gedeeltelijk door de werknemer op de werkplek wordt gebruikt.

Lees meer   
Overgangsrecht 30%-regeling blijft bij wisseling van werkgever van toepassing

Overgangsrecht 30%-regeling blijft bij wisseling van werkgever van toepassing

In 2024 mag nog maar over een salaris tot maximaal € 233.000 de 30%-regeling worden toegepast. Daarnaast geldt vanaf 2024 een afbouw, waarin in de eerste 20 maanden 30% van het salaris, in de volgende 20 maanden 20% en in de laatste 20 maanden 10% onbelast onder de 30%-regeling mag worden uitbetaald. Tot slot vervalt vanaf 2025 de partiële buitenlandse belastingplicht. Deze wijzigingen gelden nog niet als een werknemer onder het overgangsrecht valt. Als een werknemer van werkgever wisselt, blijft het overgangsrecht van toepassing als de periode tussen het einde van de tewerkstelling bij de oude werkgever en de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever maximaal drie maanden is. Daarnaast moeten de nieuwe werkgever en werknemer binnen vier maanden na indiensttreding een verzoek doen. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer bij de oude werkgever enige tijd vrijgesteld was van werkzaamheden.

Lees meer   
Aftrek verblijfkosten eigen rijders voor 2024 opnieuw fors hoger

Aftrek verblijfkosten eigen rijders voor 2024 opnieuw fors hoger

Het vaste bedrag dat transportondernemers (eigen rijders) die meerdaagse internationale ritten maken in aftrek kunnen brengen, is gestegen van € 45 per dag in 2023 naar € 48 per dag in 2024. Deze aftrek geldt alleen voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Zij kunnen van deze aftrek gebruikmaken zonder de werkelijke kosten aan te tonen. Zij moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de rit langer dan 24 uur duren en de verste bestemming buiten Nederland zijn. De ondernemer moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld facturen, tachograafschijven of rittenstaten. Als de internationale rit start op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de ondernemer kan de aftrek, onder voorwaarden, ook gelden voor ritten korter dan 24 uur. Een ondernemer hoeft de vaste aftrek overigens niet te gebruiken, maar kan ook de werkelijke hogere kosten aftrekken. Deze moeten dan wel aangetoond worden en er gelden voor sommige kosten aftrekbeperkingen.

Lees meer   
Motorrijtuigenbelasting (mrb) verhoging voor paardenvervoer

Motorrijtuigenbelasting (mrb) verhoging voor paardenvervoer

Het kabinet wenst het belastingstelsel eenvoudiger te maken door het verminderen van het aantal uitzonderingen. Regelingen die in de ogen van het kabinet niet effectief zijn worden hiervoor beëindigd of vereenvoudigd.

Lees meer   
Profiteer nog dit jaar van vrijstelling bpm bestelauto

Profiteer nog dit jaar van vrijstelling bpm bestelauto

Ondernemers die een nieuwe bestelauto willen aanschaffen, kunnen alleen in 2024 nog profiteren van de vrijstelling voor de bpm. Deze vrijstelling wordt namelijk per 1 januari 2025 afgeschaft.

Lees meer   
Btw-verhoging op komst voor paardenhouderij

Btw-verhoging op komst voor paardenhouderij

De btw op de levering van bepaalde dieren, teeltplanten, zaden en nog wat andere agrarische goederen gaat vanaf 2025 omhoog van 9% naar 21%. Welke impact heeft dit op de paardenhouderij?

Lees meer   
Het belang van een goede administratie

Het belang van een goede administratie

Het boekjaar 2023 is weer voorbij, wat betekent dat de cijfers 2023 opgemaakt dienen te worden.

Lees meer   
Vriendenmiddag CH Deurne

Vriendenmiddag CH Deurne

Op 1 maart jl. beleefden Manfred Maas, Carla van Luijtelaar en Linda Caelers namens ANB een interessante middag/avond in het Philips stadion in Eindhoven tijdens de jaarlijks terugkerende bijeenkomst voor de sponsoren en vrienden van Concours Hippique Deurne.

Lees meer   
The Dutch Masters 2024

The Dutch Masters 2024

Op 8 maart jl. was Linda Caelers op uitnodiging van Club Indoor Brabant namens ANB aanwezig bij The Dutch Masters – Indoor Brabant.

Lees meer   
Tien tips voor uw aangifte inkomstenbelasting 2023

Tien tips voor uw aangifte inkomstenbelasting 2023

Voor het jaar 2023 moet weer een aangifte inkomstenbelasting ingediend worden. Waar moet u op letten als u zichzelf niet tekort wilt doen? Tien aandachtspunten op een rij.

Lees meer   
Handhaving schijnzelfstandigheid in 2024 en vanaf 2025

Handhaving schijnzelfstandigheid in 2024 en vanaf 2025

De Belastingdienst heeft nog steeds de ambitie om per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium arbeidsrelaties op te heffen. Onlangs zijn het handhavingsplan 2024, een perspectiefnota en een memo met richtlijnen over de verhouding tussen een aanwijzing in de loonbelasting en de omzetbelasting en inkomstenbelasting gepubliceerd.

Lees meer   
Alsnog opgaaf UBD voor het jaar 2022 bij btw-verlegd-situaties!

Alsnog opgaaf UBD voor het jaar 2022 bij btw-verlegd-situaties!

Eerder informeerden wij u al dat u een opgaaf UBD moest doen als u in 2023 betalingen deed aan natuurlijke personen die niet bij u in dienstbetrekking waren, tenzij door hen een factuur met btw aan u was uitgereikt. Onlangs werd bekend dat u in zogenaamde btw-verlegd-situaties voor het jaar 2022 misschien toch alsnog in actie moet komen en een opgaaf UBD moet doen.

Lees meer   
Ministerraad akkoord met nieuwe groottecriteria van onderneming

Ministerraad akkoord met nieuwe groottecriteria van onderneming

De groottecriteria die bepalen of uw onderneming als een grote, middelgrote, kleine of micro-onderneming wordt bestempeld, zijn in het najaar van 2023 in verband met de inflatietrend in de eurozone door de Europese Commissie aangepast. De Nederlandse ministerraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

Lees meer   
Corrigeer uw btw 2023 vóór 1 april 2024

Corrigeer uw btw 2023 vóór 1 april 2024

Heeft u nog niet alle btw over 2023 op de juiste wijze afgedragen aan de Belastingdienst? U kunt dit dan corrigeren met een suppletie. Als u dit vóór 1 april 2024 doet, brengt de Belastingdienst geen rente in rekening. Dat scheelt weer, want de belastingrente bedraagt vanaf 1 januari 2024 7,5%. Dient u uw suppletie btw 2023 na 31 maart 2024 in, dan berekent de Belastingdienst de 7,5% belastingrente vanaf 1 januari 2024. Is uw suppletie btw 2023 een te ontvangen bedrag? Dan ontvangt u in principe geen belastingrente van de Belastingdienst, behalve als de Belastingdienst vanaf 1 april 2024 niet binnen acht weken na het indienen van de suppletie btw 2023 hierover een beslissing neemt. U kunt een suppletie alleen digitaal doen. Moet u nog maximaal € 1.000 btw afdragen over 2023 of krijgt u nog maximaal € 1.000 btw terug over 2023, dan mag u dit ook in uw eerstvolgende btw-aangifte verwerken.

Lees meer   
Afbouw salderingsregeling zonnepanelen voorlopig van de baan

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen voorlopig van de baan

Een wetsvoorstel om de salderingsregeling van zonnepanelen vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen, is niet aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee lijkt deze afbouw van de salderingsregeling voorlopig van de baan. Dit betekent dat de energie die u met uw zonnepanelen teruglevert aan uw energieleverancier ook vanaf 2025 nog volledig verrekend wordt met de energie die u afneemt van uw energieleverancier. Neemt u meer af dan u teruglevert, dan bent u over het meerdere de met uw energieleverancier afgesproken prijs per kWh verschuldigd. Levert u meer terug dan u afneemt, dan krijgt u over het meerdere de met uw energieleverancier afgesproken prijs per kWh voor de meer teruggeleverde kWh. Die afgesproken prijs lijkt wel steeds lager te worden en ligt gemiddeld nog maar tussen de 4 en 9 cent per kWh, een en ander afhankelijk van de energieleverancier.

Lees meer   
Welke rente en kosten voor de eigen woning mag of moet u aftrekken?

Welke rente en kosten voor de eigen woning mag of moet u aftrekken?

De Belastingdienst heeft de volgende standpunten ingenomen over de aftrek van rente en kosten van een eigen woning in uw aangifte inkomstenbelasting. De advies- en afsluitkosten die u betaalt als uw rentevastperiode afloopt of u tussentijds uw rente wilt wijzen van een lening met betrekking tot uw eigen woning, zijn aftrekbaar. De advies- en afsluitkosten zijn niet aftrekbaar als deze betrekking hebben op een lening met betrekking tot een eigen woning die uiteindelijk toch niet wordt afgesloten. Dat geldt ook als de advieskosten betrekking hebben op de aanpassing van zo’n lening, als die aanpassing uiteindelijk niet plaatsvindt. Als u een geldlening heeft afgesloten met betrekking tot een eigen woning en deze geldlening voldoet aan de voorwaarden voor renteaftrek in de aangifte inkomstenbelasting, dan moét u die renteaftrek ook toepassen. U kunt er dus niet voor kiezen om de rente niet in aftrek te brengen.

Lees meer   
Nieuwe regels voor incassodienstverleners vanaf 1 april 2024

Nieuwe regels voor incassodienstverleners vanaf 1 april 2024

Het beroep van incassodienstverleners wordt vanaf 1 april 2024 gereguleerd. Het doel hiervan is onder meer dat mensen met schulden beter beschermd worden tegen mogelijke wanpraktijken van incassobureaus. De dienstverleners moeten daarom vanaf 1 april voldoen aan eisen op het gebied van vakbekwaamheid, omgang met schuldeisers en schuldenaren, informatievoorziening en klachtbehandeling. Daarnaast moeten incassodienstverleners die hun werkzaamheden starten op of na 1 april 2024 zich meteen in het incassoregister registreren. Bestaande incassodienstverleners hebben hiervoor tot en met 31 maart 2025 de tijd. Vanaf 1 oktober 2024 gaat bovendien een bepaling in die het stapelen van incassokosten bij terugkerende vorderingen beperkt. Is de maandelijkse vordering of het termijnbedrag lager dan € 266,67, dan mogen vanaf die datum de incassokosten maximaal € 140 per zes maanden zijn.

Lees meer