Nieuws

ANB houdt u graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


Terugbetaling studiekosten

Terugbetaling studiekosten

De werknemer moet studiekosten terugbetalen als u dit afsprak in een studiekostenbeding. Dit is een afspraak die u met uw werknemer maakt. Of het stond al in het contract of cao. Een studiekostenbeding mag een werknemer alleen verplichten tot terugbetalen als de werknemer zelf weggaat.

Lees meer   
WW-premies verlaagd vanaf 1 augustus

WW-premies verlaagd vanaf 1 augustus

Vanaf 1 augustus 2021 gelden lagere WW-premiepercentages. De lage WW-premie is voor de rest van het jaar vastgesteld op 0,34% en de hoge WW-premie op 5,34%.

Lees meer   
Afmelden als werkgever

Afmelden als werkgever

Wanneer is een werkgever niet meer inhoudingsplichtig en hoe meldt hij zich af voor het indienen van aangiften loonheffingen? Informatie hierover leest u in deze handreiking.

Lees meer   
Zo stelt u een werkgeversverklaring op

Zo stelt u een werkgeversverklaring op

Uw werknemer kan u vragen een werkgeversverklaring op te stellen. Met dit document kan hij bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen om een woning te kopen. Heeft uw werknemer geen vast contract? Dan kan hij u vragen om een intentieverklaring. Dat is een verklaring over het verlengen van het dienstverband.

Lees meer   
Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

Besturen van verenigingen en stichtingen krijgen met ingang van 1 juli van dit jaar met extra regels te maken. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Lees meer   
Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?

Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?

Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen. Wat zegt de kantonrechter in Amsterdam hierover? En mocht de werkgever door de coronacrisis de transitievergoeding in termijnen betalen?

Lees meer   
Vanaf 1 maart 2022 subsidie STAP voor scholing

Vanaf 1 maart 2022 subsidie STAP voor scholing

Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek te brengen. In plaats daarvan kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 een beroep doen op de subsidieregeling STAP-budget. Ondernemers die opleidingen willen aanbieden die in aanmerking komen voor het STAP-budget moeten daarvoor wel voor die tijd actie ondernemen.

Lees meer   
Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?

Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?

Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht.

Lees meer   
Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

Bedrijven kunnen langer uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Oorspronkelijk moesten bedrijven vanaf 1 juli van dit jaar hun nieuwe belastingschulden weer gewoon betalen. Maar dat is nu met drie maanden uitgesteld, waardoor bedrijven dus pas vanaf 1 oktober van dit jaar hun nieuwe belastingschulden hoeven te voldoen. Het is dus nog mogelijk om tot 1 oktober uitstel van betaling aan te vragen, of te verlengen.

Lees meer   
Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%

Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW wordt gemaximeerd tot 80% van het omzetverlies. Het nieuwe maximum gaat in vanaf de NOW-aanvraag van het derde kwartaal 2021. De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten als bedrijven vanwege corona met een omzetverlies van minstens 20% te maken hebben. De tegemoetkoming bedraagt 85% van de loonkosten. Door maximering van het omzetverlies tot 80%, bedraagt de maximale compensatie vanaf het derde kwartaal nog 68% (80/% omzetverlies X 85% subsidiepercentage).

Lees meer   
Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni tot dinsdag 27 juli 18.00 uur de zorgbonus voor 2021 aanvragen. De zorgbonus is bestemd voor werkenden in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht. De omvang van de zorgbonus voor 2021 is afhankelijk van het aantal aanvragen. Naar verwachting zal de bonus tussen de € 200 en € 240 netto bedragen. Als voorwaarde geldt verder dat de medewerker niet meer dan twee keer modaal mag verdienen. Een medewerker kan maximaal één keer voor de bonus in aanmerking komen.

Lees meer   
Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

Ondernemers met omzetverlies vanwege corona kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van de activiteiten volgens de SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is het nu ook mogelijk om een herzieningsverzoek SBI-code te doen.

Lees meer   
Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk

Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk

Organisatoren van evenementen kunnen tot en met 30 september 2021 subsidie aanvragen ter bestrijding van de kosten van annulering vanwege corona. De subsidie betreft evenementen die tussen 1 juli en 31 december 2021 plaatsvinden. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten. Als meer dan 80% van de kosten vergoed wordt, betreft het deel boven de 80% een lening tegen een rente van 2% per jaar.

Lees meer   
Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst

Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst

Een werkgever is verplicht om een oproepkracht in de dertiende maand dat deze voor hem werkzaam is een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Vanaf 1 juli is de termijn voor het aanvaarden van dit aanbod door de werknemer gewijzigd.

Lees meer   
Belastingdienst verstuurt brieven over vervallen oude ondernemersportaal

Belastingdienst verstuurt brieven over vervallen oude ondernemersportaal

De belastingdienst verstuurt ruim 280.000 brieven aan ondernemers die op dit moment de btw-aangiften doen via het oude ondernemersportaal. Vanaf 2022 vervangt ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ het oude ondernemersportaal. In de brief doet de Belastingdienst suggesties aan deze groep ondernemers om zich daarop voor te bereiden en verwijst daarbij naar de diensten van de fiscaal dienstverlener voor ondersteuning.

Lees meer   
Nieuwe wetgeving voor verenigingen

Nieuwe wetgeving voor verenigingen

Per 1 juli aanstaande moeten verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Uit een recent onderzoek is echter gebleken dat besturen van verenigingen en stichtingen slecht op de hoogte zijn van de nieuwe wet. Dit onderzoek is geïnitieerd door IVBB, de brancheorganisatie voor verenigingen en DNA, een instantie die verenigingen en aanverwante instanties begeleidt bij de professionalisering. Zij geven aan dat daardoor individuele bestuursleden, waaronder vrijwilligers, een risico lopen op hoofdelijke aansprakelijkheid bij een ernstig financieel tekort of faillissement.

Lees meer   
Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissaris

Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissaris

In welke gevallen moet een commissaris of andere toezichthouder btw berekenen over de toezichthoudende taken die hij uitvoert? De staatssecretaris van Financiën heeft hierover via een besluit eindelijk meer duidelijkheid geboden.

Lees meer   
Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie

Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie

Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar te schrappen. Dit vanwege de verwachting dat de Europese Commissie de BIK als ongeoorloofde staatssteun zal aanmerken en hiermee niet akkoord zal gaan.

Lees meer   
Sterke inkomensdaling door corona? Gebruik de middelingsregeling

Sterke inkomensdaling door corona? Gebruik de middelingsregeling

Door corona hebben veel ondernemers een sterke inkomensdaling gehad. Is dat bij u ook het geval? Dan is er de middelingsregeling. Dat is een regeling voor belastingplichtigen met een wisselend inkomen en kan daarom interessant zijn in deze tijden van wisselende inkomsten door corona.

Lees meer   
Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan!

Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan!

Bedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Deze subsidie kan men voor het lopende studiejaar 2020-2021 tot en met 16 september 2021 digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Lees meer