Nieuws

ANB houdt u graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


Subsidieregeling Praktijkleren 2020-2021

Subsidieregeling Praktijkleren 2020-2021

Vanaf 2014 gaat de afdrachtsvermindering onderwijs niet meer via de loonaangifte, maar via een aanvraag voor subsidie praktijkleren bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Afgekort RVO.

Lees meer   
Vereiste administratie

Vereiste administratie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan bij uw bedrijf een controle uitvoeren. Daarom is het van belang dat uw administratie op orde is. Per VMBO-leerling, MBO BBL-deelnemer of HBO-student moet u beschikken over:

Lees meer   
Vereenvoudiging beslagvrije voet

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ingegaan. Vanaf dat moment berekenen beslagleggers de beslagvrije voet op dezelfde manier. En bij meerdere beslagleggingen heeft u te maken met één aanspreekpunt.

Lees meer   
Lager gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder

Lager gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder

Voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) bij wie de omzet van zijn onderneming flink daalt door de huidige coronacrisis mag, net zoals in 2020, ook in 2021 een lager gebruikelijk loon gehanteerd worden.

Lees meer   

Kabinet maakt premieverlaging AWf bekend

Het kabinet heeft de premieverlaging van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) bekend gemaakt. De premieverlaging is de compensatie die geboden wordt vanwege het schrappen van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Lees meer   

Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli!

Ondernemers die nog geen NOW aanvroegen voor de perioden vanaf oktober 2020, kunnen dit nu alsnog doen. Ondanks dat de aanvraagperiode inmiddels officieel is verstreken.

Lees meer   

Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl

Als u als werkgever recht heeft op tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) valt uiterlijk 31 juli de berekening van de tegemoetkoming in de bus. U ontvangt de tegemoetkoming daarna binnen zes weken.

Lees meer   

Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?

Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht.

Lees meer   

Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan!

Bedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Deze subsidie kan men voor het lopende studiejaar 2020-2021 tot en met 16 september digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Lees meer   

Andere berekeningsmethode btw bloemist

Bloemisten die voor de btw het zogenaamde kasstelsel mogen toepassen, moeten vanaf 1 januari van dit jaar de btw anders berekenen. Dit vanwege het feit dat het convenant hieromtrent dat met de Vereniging Bloemist-Winkeliers was afgesloten, eerder is ingetrokken.

Lees meer   

Woningcorporatie? Per 1 juli 2021 weer subsidie voor verduurzamen

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) gaat per 1 juli 2021 weer open. Er is € 150 miljoen beschikbaar. De RVV Verduurzaming biedt fiscaal voordeel bij het verduurzamen van sociale huurwoningen in heel Nederland.

Lees meer   

Bovengemiddelde winstontwikkeling in de industrie

De coronacrisis heeft 2020 voor de industrie gemaakt tot een jaar van onzekerheid, vraaguitval, grote verstoringen in de toeleveringsketen en per saldo een forse krimp van de industriële productie. Toch heeft de branche een bovengemiddelde winstgroei laten zien van bijna 15 procent, tegenover ruim 9 procent voor het mkb als geheel. De omzet kromp met ruim 2 procent, versus een gemiddelde groei van 0,6 procent voor het mkb. De brutomarge bleef vrijwel onveranderd.

Lees meer   

Bovengemiddelde groei voor specialistische zakelijke diensten

Specialistische zakelijke dienstverleners hebben over het algemeen een goed jaar achter de rug, maar de onderlinge verschillen waren groot. Waar de florerende woningmarkt en de coronacrisis meer werk opleverden voor de één (bijvoorbeeld notarissen, ingenieurs en architecten, maar ook advisering rond steunregelingen), had de ander een nagenoeg lege agenda (onder meer reclamediensten). Per saldo was de omzet- en winstontwikkeling bovengemiddeld.

Lees meer   

Vermindering administratieve lasten rond NOW-controles

De administratieve lasten in het kader van de controles rond de NOW worden verminderd. Dit schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De aanpassingen zijn een reactie op een advies van onder meer SRA.

Lees meer   
Subsidieregeling Praktijkleren 2020-2021

Subsidieregeling Praktijkleren 2020-2021

Vanaf 2014 gaat de afdrachtsvermindering onderwijs niet meer via de loonaangifte, maar via een aanvraag voor subsidie praktijkleren bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Afgekort RVO.

Lees meer   
Vereiste administratie

Vereiste administratie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan bij uw bedrijf een controle uitvoeren. Daarom is het van belang dat uw administratie op orde is. Per VMBO-leerling, MBO BBL-deelnemer of HBO-student moet u beschikken over:

Lees meer   
Vereenvoudiging beslagvrije voet

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ingegaan. Vanaf dat moment berekenen beslagleggers de beslagvrije voet op dezelfde manier. En bij meerdere beslagleggingen heeft u te maken met één aanspreekpunt.

Lees meer   
Lager gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder

Lager gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder

Voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) bij wie de omzet van zijn onderneming flink daalt door de huidige coronacrisis mag, net zoals in 2020, ook in 2021 een lager gebruikelijk loon gehanteerd worden.

Lees meer   
Transitievergoeding is niet altijd verplicht

Transitievergoeding is niet altijd verplicht

De situatie kan zich voordoen dat, als uw organisatie vanwege de coronacrisis met financiële problemen kampt, u mogelijk tot ontslag wilt overgaan. Het kan dan voor extra financiële problemen zorgen om een transitievergoeding te betalen. Alleen in specifieke gevallen is het mogelijk om geen of een lagere transitievergoeding te betalen.

Lees meer