Nieuws

ANB houdt u graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 1 april 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 1 april 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Ondernemer kan loonmaatregel NOW 6 april aanvragen
2 - Update sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS
3 - Overzicht tijdelijke financiële regelingen Noodpakket voor banen en economie

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 30 maart 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 30 maart 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Aanvraag steunmaatregel € 4.000 (TOGS) gestart
2 - Inkomensnood? Tijdelijke bijstand zzp'er (Tozo)
3 - Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid NOW
4 - Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen!
5 - Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen?
6 - Regeling Borgstellingskrediet Landbouw verruimd
7 - Kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?
8 - Recht op kortdurend zorgverlof?
9 - Coulance betalen pensioenpremie en waterschappen
10 - De overheid compenseert kosten kinderopvang

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 20 maart 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 20 maart 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Half jaar uitstel van aflossingen voor kleinere bedrijven
2 - Aanvullende accountantsverklaring niet langer nodig voor uitstel belastingbetaling

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 18 maart 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 18 maart 2020

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen.

1 - Werktijdverkorting wordt NOW
2 - WW-premiedifferentiatie
3 - Verdere versoepeling uitstel betalen van belastingen
4 - Verlaging invorderings- en belastingrente

Lees meer   

Ook financiële hulp zorgverleners door corona

Zorgverzekeraars schieten zorgverleners financieel te hulp vanwege een teruglopende omzet als gevolg van het coronavirus. De hulp gaat met terugwerkende kracht in tot 1 maart jongstleden en wordt uitbetaald vanaf mei. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Lees meer   

Aanvraagloket voor de NOW is open

Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. U kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020. Er wordt een enorme drukte verwacht.

Lees meer   

Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Mag u uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als u een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de NOW-regeling?

Lees meer   

Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was.

Lees meer   

Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?

Door het coronavirus werkt uw personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre u daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven.

Lees meer   

Gehuwd maar beiden eigen huis? Eén keer hypotheekrenteaftrek

Gehuwde stellen kunnen voor slechts één woning de aftrek van hypotheekrente claimen. Ook indien de echtelieden niet samenwonen en ieder hun eigen woning hebben. Zij zijn namelijk volgens de wet automatisch elkaars fiscale partner.

Lees meer   

Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!

Bent u als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door het coronavirus, dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Of u hier recht op heeft, kunt u makkelijk te weten komen via de Tozo-check.

Lees meer   

Uitstel aanvraag en mededeling WBSO

RVO.nl heeft de deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van de Wet Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en het doorgeven van de S&O-uren van 2019 verlengd. Dit om ondernemers tegemoet te komen die momenteel druk zijn met andere zaken als gevolg van de coronacrisis.

Lees meer   

Ondernemers kunnen loonmaatregel NOW 6 april aanvragen

Werkgevers die omzet verliezen, krijgen een deel van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Zij kunnen die vergoeding in principe vanaf 6 april aanvragen. Het kabinet heeft de inhoud en voorwaarden van de NOW-regeling bekend gemaakt.

Lees meer   

Huisarts krijgt extra 10 euro per patiënt door corona

Huisartsen krijgen eenmalig € 10 per patiënt erbij, een tegemoetkoming vanwege de coronacrisis. Ook krijgen zij een hogere vergoeding per huisbezoek aan een (vermoedelijke) coronapatiënt.

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 1 april 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 1 april 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Ondernemer kan loonmaatregel NOW 6 april aanvragen
2 - Update sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS
3 - Overzicht tijdelijke financiële regelingen Noodpakket voor banen en economie

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 30 maart 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 30 maart 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Aanvraag steunmaatregel € 4.000 (TOGS) gestart
2 - Inkomensnood? Tijdelijke bijstand zzp'er (Tozo)
3 - Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid NOW
4 - Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen!
5 - Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen?
6 - Regeling Borgstellingskrediet Landbouw verruimd
7 - Kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?
8 - Recht op kortdurend zorgverlof?
9 - Coulance betalen pensioenpremie en waterschappen
10 - De overheid compenseert kosten kinderopvang

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 20 maart 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 20 maart 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Half jaar uitstel van aflossingen voor kleinere bedrijven
2 - Aanvullende accountantsverklaring niet langer nodig voor uitstel belastingbetaling

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 18 maart 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 18 maart 2020

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen.

1 - Werktijdverkorting wordt NOW
2 - WW-premiedifferentiatie
3 - Verdere versoepeling uitstel betalen van belastingen
4 - Verlaging invorderings- en belastingrente

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen –  maart 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – maart 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Ondernemer kan loonmaatregel NOW 6 april aanvragen
2 - Update sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS
3 - Overzicht tijdelijke financiële regelingen Noodpakket voor banen en economie

Lees meer