Nieuws

ANB houdt u graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


MKB-Nieuwsbrief februari 2021

MKB-Nieuwsbrief februari 2021

Met onze MKB-Nieuwsbrief brengen wij u maandelijks op de hoogte van het laatste (fiscale) nieuws.
In deze editie van de MKB-Nieuwsbrief:

- Vanaf 15 februari aanvraag NOW Q1 van start
- Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen vanaf 15 februari
- Vergeet eindheffing WKR niet in loonaangifte februari
- Vergoeding en belastingvrije coronatest en vaccin

NIEUWSBERICHTEN
- Gebruikelijk loon dga € 47.000
- Bijtelling eigen woning in 2021 verlaagd
- Stijging premie Zvw
- Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021
- Rechter verlaagt huur horecazaak vanwege corona
- Extra subsidie zonnepanelen en windturbines voor mkb

Lees meer   
Nieuwsbrief Corona - 26 januari 2021

Nieuwsbrief Corona - 26 januari 2021

De wereld is in de ban van het Coronavirus en (ook) de economische impact van dit virus is enorm. ANB Accountants/Adviseurs B.V. houdt u met onze “nieuwsbrief Coronamaatregelen” op de hoogte van het laatste nieuws. Omdat er momenteel (bijna) wekelijks nieuwe ontwikkelingen zijn, verschijnt onze nieuwsbrief met enige regelmaat, zodat u altijd up-to-date bent.?

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:?
1. Verbetering NOW-regeling
2. Forse verbetering TVL
3. Extra steun starters
4. Uitbreiding voorraadsubsidie
5. Versoepeling Tozo en invoering TONK
6. Versoepeling uitstel van belastingbetaling
7. Verruiming werkkostenregeling
8. Overige fiscale maatregelen
9. Maatregelen t.b.v. land- en tuinbouwsector

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief januari 2021

MKB-Nieuwsbrief januari 2021

Met onze MKB-Nieuwsbrief brengen wij u maandelijks op de hoogte van het laatste (fiscale) nieuws. In deze editie van de MKB-Nieuwsbrief:

- Special lonen 2021
- Vijf belangrijke wijzigingen 2021 voor de werkgever
- Geen mondkapje, geen loon
- Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
- Nieuw jaar, nieuwe hogere schenkvrijstelling

NIEUWSBERICHTEN
- Verlenging onbelaste vaste reiskostenvergoeding tot 1 april
- Nieuwe UWV-uitvoeringsregels bij ontslag
- Stijging vrijwilligersvergoeding in 2021
- Meer investeringsvoordelen in 2021
- Webmodule zzp
- Houd de WOZ-beschikking weer goed in de gaten

Lees meer   
Special lonen 2021

Special lonen 2021

De Special Lonen 2021 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker.

Lees meer   

De fietsregeling en de investeringsaftrek

De nieuwe regeling voor de fiets de zaak maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage hebben we het over de vraag welke investeringsaftrek u voor een fiets van de zaak kunt krijgen.

Lees meer   

Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd

Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, in te dienen. Voor het indienen van de aanvraag voor de definitieve vaststelling NOW 1.0 is de termijn verlengd naar 31 oktober 2021. Dit heeft minister Koolmees bekendgemaakt.

Lees meer   

Publicatieplicht ANBI ook via CBF-Erkenningspaspoort

Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Heeft uw organisatie een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)? Dan kunt u ook volstaan met het publiceren van het CBF-Erkenningspaspoort op uw website.

Lees meer   

Is bezwaar WOZ-waarde in uw geval nuttig?

Binnenkort valt de WOZ-beschikking met daarop de WOZ-waarde van uw woning weer op de mat. Vindt u de WOZ-waarde te hoog en overweegt u bezwaar te maken? Dan is het aan te raden eerst na te gaan óf het maken van bezwaar nuttig is.

Lees meer   

Nieuwe subsidieregeling voor inzet schone vrachtauto's

Er is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor de inzet van schone vrachtauto’s in het kader van de regeling Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). De subsidie kan van 23 maart tot 6 april 2021 worden aangevraagd.

Lees meer   

Meldpunt voor achterstallige betalingen

Mkb-ondernemers die niet tijdig betaald worden door een onderneming die kwalificeert als grootbedrijf, kunnen dit anoniem melden bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Op deze manier wil de overheid inzicht krijgen in het betaalgedrag van grotere bedrijven die zaken doen met het mkb.

Lees meer   

Ook in 2021 geen hogere WW-premie bij overwerk

Werkgevers betalen meer WW-premie voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. Op deze manier wil de overheid vaste dienstverbanden zoveel mogelijk stimuleren. Vanwege corona is besloten de maatregel te verruimen wanneer veel wordt overgewerkt.

Lees meer   

Welke btw-aftrek geldt voor de fiets van de zaak?

De regeling voor de fiets, die vanaf 2020 geldt, maakt een einde aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage zoomen we in op de vraag welke btw-aftrek er geldt voor een fiets van de zaak. Daarbij gaan wij uit van een ondernemer die op de eigen bedrijfsactiviteiten geen btw-vrijstelling toepast.

Lees meer   

Formulier 30%-regeling beschikbaar

De Belastingdienst heeft op de site een formulier beschikbaar gesteld waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor toepassing van de zogenaamde 30%-regeling. Via deze regeling kunt u onder voorwaarden een buitenlandse werknemer 30% van het loon belastingvrij uitkeren.

Lees meer   

Dreigt sluiting voor tienduizenden kantoorpanden?

Vele tienduizenden kantoorpanden beschikken nog niet over het juiste energielabel. Daardoor dreigt sluiting voor deze panden per 1 januari 2023, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief februari 2021

MKB-Nieuwsbrief februari 2021

Met onze MKB-Nieuwsbrief brengen wij u maandelijks op de hoogte van het laatste (fiscale) nieuws.
In deze editie van de MKB-Nieuwsbrief:

- Vanaf 15 februari aanvraag NOW Q1 van start
- Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen vanaf 15 februari
- Vergeet eindheffing WKR niet in loonaangifte februari
- Vergoeding en belastingvrije coronatest en vaccin

NIEUWSBERICHTEN
- Gebruikelijk loon dga € 47.000
- Bijtelling eigen woning in 2021 verlaagd
- Stijging premie Zvw
- Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021
- Rechter verlaagt huur horecazaak vanwege corona
- Extra subsidie zonnepanelen en windturbines voor mkb

Lees meer   
Nieuwsbrief Corona - 26 januari 2021

Nieuwsbrief Corona - 26 januari 2021

De wereld is in de ban van het Coronavirus en (ook) de economische impact van dit virus is enorm. ANB Accountants/Adviseurs B.V. houdt u met onze “nieuwsbrief Coronamaatregelen” op de hoogte van het laatste nieuws. Omdat er momenteel (bijna) wekelijks nieuwe ontwikkelingen zijn, verschijnt onze nieuwsbrief met enige regelmaat, zodat u altijd up-to-date bent.?

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:?
1. Verbetering NOW-regeling
2. Forse verbetering TVL
3. Extra steun starters
4. Uitbreiding voorraadsubsidie
5. Versoepeling Tozo en invoering TONK
6. Versoepeling uitstel van belastingbetaling
7. Verruiming werkkostenregeling
8. Overige fiscale maatregelen
9. Maatregelen t.b.v. land- en tuinbouwsector

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief januari 2021

MKB-Nieuwsbrief januari 2021

Met onze MKB-Nieuwsbrief brengen wij u maandelijks op de hoogte van het laatste (fiscale) nieuws. In deze editie van de MKB-Nieuwsbrief:

- Special lonen 2021
- Vijf belangrijke wijzigingen 2021 voor de werkgever
- Geen mondkapje, geen loon
- Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan
- Nieuw jaar, nieuwe hogere schenkvrijstelling

NIEUWSBERICHTEN
- Verlenging onbelaste vaste reiskostenvergoeding tot 1 april
- Nieuwe UWV-uitvoeringsregels bij ontslag
- Stijging vrijwilligersvergoeding in 2021
- Meer investeringsvoordelen in 2021
- Webmodule zzp
- Houd de WOZ-beschikking weer goed in de gaten

Lees meer   
Special lonen 2021

Special lonen 2021

De Special Lonen 2021 is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als hr-medewerker.

Lees meer   
Namens ons gehele team van ANB wensen wij u fijne feestdagen en een gezond, voorspoedig 2021.

Namens ons gehele team van ANB wensen wij u fijne feestdagen en een gezond, voorspoedig 2021.