Nieuws

ANB houdt u graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


Eindejaarstips 2021 – voor werkgevers

Eindejaarstips 2021 – voor werkgevers

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor de woningeigenaar

Eindejaarstips 2021 – voor de woningeigenaar

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor de ondernemer in de IB

Eindejaarstips 2021 – voor de ondernemer in de IB

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor de BV en de DGA

Eindejaarstips 2021 – voor de BV en de DGA

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   

Extra steun bedrijven vanwege coronabeperkingen

Het kabinet heeft de coronamaatregelen weer verder aangescherpt. Dat heeft gevolgen voor ondernemers. Daarom is besloten ondernemers die hiervan de dupe worden opnieuw financieel te compenseren.

Lees meer   

Volgend jaar KOR toepassen? Nu aanmelden!

Als u per 1 januari 2022 jaar gebruik wilt maken van de kleineondernemersregeling (KOR) in de btw, moet u zich snel aanmelden. Uw aanmelding moet namelijk uiterlijk vier weken voor 1 januari bij de Belastingdienst binnen zijn.

Lees meer   

Vier sinterklaas fiscaal vriendelijk

Nog even en het is 5 december. Besluit u om voor uw werknemers een sinterklaasfeest te organiseren, dan is dit in beginsel belast loon. Hoe dit belast wordt, is afhankelijk van de omstandigheden.

Lees meer   

Uw hypotheek onderbrengen in box 3?

Uw eigen woning is belast in box 1. Daardoor is de hypotheekrente ook aftrekbaar. Soms kunt u uw hypotheek echter beter onderbrengen in box 3. Hoezo eigenlijk?

Lees meer   

Heeft u dit jaar de schenkvrijstelling al gebruikt?

Een aantal vrijstellingen in de schenkbelasting is dit jaar eenmalig verhoogd. U kunt daar dus tot en met 31 december gebruik van maken.

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor werkgevers

Eindejaarstips 2021 – voor werkgevers

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor de woningeigenaar

Eindejaarstips 2021 – voor de woningeigenaar

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor de ondernemer in de IB

Eindejaarstips 2021 – voor de ondernemer in de IB

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor de BV en de DGA

Eindejaarstips 2021 – voor de BV en de DGA

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor de BTW

Eindejaarstips 2021 – voor de BTW

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor de automobilist

Eindejaarstips 2021 – voor de automobilist

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Eindejaarstips 2021 – voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2021 – voor alle belastingplichtigen

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich voorbereiden op het nieuwe jaar?

Lees meer   
Terugbetaling studiekosten

Terugbetaling studiekosten

De werknemer moet studiekosten terugbetalen als u dit afsprak in een studiekostenbeding. Dit is een afspraak die u met uw werknemer maakt. Of het stond al in het contract of cao. Een studiekostenbeding mag een werknemer alleen verplichten tot terugbetalen als de werknemer zelf weggaat.

Lees meer   
WW-premies verlaagd vanaf 1 augustus

WW-premies verlaagd vanaf 1 augustus

Vanaf 1 augustus 2021 gelden lagere WW-premiepercentages. De lage WW-premie is voor de rest van het jaar vastgesteld op 0,34% en de hoge WW-premie op 5,34%.

Lees meer   
Afmelden als werkgever

Afmelden als werkgever

Wanneer is een werkgever niet meer inhoudingsplichtig en hoe meldt hij zich af voor het indienen van aangiften loonheffingen? Informatie hierover leest u in deze handreiking.

Lees meer   
Zo stelt u een werkgeversverklaring op

Zo stelt u een werkgeversverklaring op

Uw werknemer kan u vragen een werkgeversverklaring op te stellen. Met dit document kan hij bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen om een woning te kopen. Heeft uw werknemer geen vast contract? Dan kan hij u vragen om een intentieverklaring. Dat is een verklaring over het verlengen van het dienstverband.

Lees meer   
Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

Per 1 juli extra regels voor bestuur vereniging en stichting

Besturen van verenigingen en stichtingen krijgen met ingang van 1 juli van dit jaar met extra regels te maken. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Lees meer   
Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?

Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?

Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen. Wat zegt de kantonrechter in Amsterdam hierover? En mocht de werkgever door de coronacrisis de transitievergoeding in termijnen betalen?

Lees meer   
Vanaf 1 maart 2022 subsidie STAP voor scholing

Vanaf 1 maart 2022 subsidie STAP voor scholing

Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek te brengen. In plaats daarvan kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 een beroep doen op de subsidieregeling STAP-budget. Ondernemers die opleidingen willen aanbieden die in aanmerking komen voor het STAP-budget moeten daarvoor wel voor die tijd actie ondernemen.

Lees meer   
Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?

Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?

Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht.

Lees meer   
Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

Bedrijven kunnen langer uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Oorspronkelijk moesten bedrijven vanaf 1 juli van dit jaar hun nieuwe belastingschulden weer gewoon betalen. Maar dat is nu met drie maanden uitgesteld, waardoor bedrijven dus pas vanaf 1 oktober van dit jaar hun nieuwe belastingschulden hoeven te voldoen. Het is dus nog mogelijk om tot 1 oktober uitstel van betaling aan te vragen, of te verlengen.

Lees meer   
Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%

Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW wordt gemaximeerd tot 80% van het omzetverlies. Het nieuwe maximum gaat in vanaf de NOW-aanvraag van het derde kwartaal 2021. De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten als bedrijven vanwege corona met een omzetverlies van minstens 20% te maken hebben. De tegemoetkoming bedraagt 85% van de loonkosten. Door maximering van het omzetverlies tot 80%, bedraagt de maximale compensatie vanaf het derde kwartaal nog 68% (80/% omzetverlies X 85% subsidiepercentage).

Lees meer   
Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni tot dinsdag 27 juli 18.00 uur de zorgbonus voor 2021 aanvragen. De zorgbonus is bestemd voor werkenden in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht. De omvang van de zorgbonus voor 2021 is afhankelijk van het aantal aanvragen. Naar verwachting zal de bonus tussen de € 200 en € 240 netto bedragen. Als voorwaarde geldt verder dat de medewerker niet meer dan twee keer modaal mag verdienen. Een medewerker kan maximaal één keer voor de bonus in aanmerking komen.

Lees meer   
Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

Ondernemers met omzetverlies vanwege corona kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van de activiteiten volgens de SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is het nu ook mogelijk om een herzieningsverzoek SBI-code te doen.

Lees meer   
Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk

Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk

Organisatoren van evenementen kunnen tot en met 30 september 2021 subsidie aanvragen ter bestrijding van de kosten van annulering vanwege corona. De subsidie betreft evenementen die tussen 1 juli en 31 december 2021 plaatsvinden. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten. Als meer dan 80% van de kosten vergoed wordt, betreft het deel boven de 80% een lening tegen een rente van 2% per jaar.

Lees meer