Nieuws

ANB houdt u graag op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


Save the date: 16e editie paardenlezing

Save the date: 16e editie paardenlezing

Na een aantal jaren geen paardenlezing te hebben georganiseerd als gevolg van COVID-19, is het dit jaar weer zo ver: op maandag 31 oktober a.s. organiseert ANB de jaarlijkse paardenlezing.

Lees meer   
Sfeerimpressie Concours Hippique Deurne

Sfeerimpressie Concours Hippique Deurne

Het laatste weekend van april stond weer in het teken van Concours Hippique Deurne waar het NK springen werd verreden.

Lees meer   
Btw-tarieven bij de levering van paarden

Btw-tarieven bij de levering van paarden

In de praktijk komen we steeds vaker tegen dat klanten geen btw op een binnenlandse levering zetten, omdat de opvolgende verkoop naar buiten de EU is.

Lees meer   
Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?

Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?

Als uw partner in uw eenmanszaak of VOF werkt, komt de vraag aan de orde of uw partner verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het antwoord is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.

Lees meer   

Wanneer zijn kosten van maaltijden aftrekbaar?

Als ondernemer bent u waarschijnlijk ook af en toe onderweg. Zijn de kosten van uw maaltijden dan aftrekbaar en zo ja, waar hangt dit vanaf?

Lees meer   

Voorjaarsnota: forse beperking eerste tariefschijf VPB

De eerste belastingschijf van de vennootschapsbelasting (VPB) wordt vanaf 2023 fors ingekort. Nu nog betalen bedrijven over de eerste € 395.000 winst een tarief van 15%. Vanaf 2023 wordt die grens verlaagd naar de eerste € 200.000. Dit voorstel staat in de Voorjaarsnota.

Lees meer   

Lever extra info TVL binnen twee weken aan!

Heeft u de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aangevraagd en heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzocht om extra informatie, lever deze dan binnen twee weken na dit verzoek aan. Ontvangt men deze info te laat, dan krijgt u de TVL namelijk niet uitbetaald.

Lees meer   

Wat als u het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3?

Als u tegen de box 3-heffing in uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020 tijdig bezwaar maakte, beoordeelt de Belastingdienst vóór 4 augustus of en zo ja welk rechtsherstel u krijgt. Wat kunt u nog doen als u het niet eens bent met dat rechtsherstel?

Lees meer   

Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late bezwaarmakers

Maakte u niet op tijd bezwaar tegen de box 3-heffing in uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020? Dan biedt de wet geen mogelijkheden op rechtsherstel in box 3, aldus de Hoge Raad.

Lees meer   
Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register

Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register

Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. Valt u hieronder en heeft u zich nog niet ingeschreven, dan kunt u te maken krijgen met sancties. Dit heeft minister Kaag bekend gemaakt.

Lees meer   
Afstandsverkopen aan particulieren binnen de EU

Afstandsverkopen aan particulieren binnen de EU

Vanaf 1 juli 2021 geldt een nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce en zijn er nieuwe regels voor de btw op afstandsverkopen aan consumenten en ondernemers die niet btw-plichtig zijn en die in andere lidstaten van de EU wonen.

Lees meer   
Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning

Wilt u vluchtelingen uit Oekraïne als werknemer aannemen? Dan hoeft u voor hen geen werkvergunning aan te vragen.

Lees meer   
Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst

Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 augustus 2022 geldt een aantal nieuwe rechten en opzegverboden voor arbeidsovereenkomsten. De Nederlandse wetgeving moet uiterlijk op die datum voldoen aan een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Lees meer   
Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon?

Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon?

De uitkering voor betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd naar 70 procent van het dagloon. Oorspronkelijk was in de Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 een uitkering voor betaald ouderschapsverlof van 50 procent van het dagloon opgenomen. Het voorstel voor de verhoging naar 70 procent is door staatssecretaris Van Gennip naar de Tweede kamer gestuurd.

Lees meer   
Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling

Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling

Als een btw-verleggingsregeling van toepassing is, mag uw leverancier of opdrachtnemer geen btw op de factuur vermelden. Gebeurt dit wel, dan kunt u deze ten onrechte vermelde btw niet in aftrek brengen. Controleer daarom altijd goed of de btw op uw inkomende facturen terecht is.

Lees meer   
Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei

Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei

Levert uw aangifte inkomstenbelasting 2021 een te betalen bedrag op? Dan kunt u te maken krijgen met belastingrente. U kunt dit voorkomen door vóór 1 mei 2022 uw aangifte inkomstenbelasting 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente. Is het niet mogelijk om al vóór 1 mei 2022 uw aangifte inkomstenbelasting 2022 in te dienen? Dan kunt u om uitstel voor het indienen van de aangifte vragen. Het is dan wel verstandig om vóór 1 mei 2022 te verzoeken om een voorlopige aanslag. In dat geval berekent de Belastingdienst namelijk ook geen belastingrente (over het reeds betaalde bedrag). Zorg wel dat de voorlopige aanslag zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij de werkelijkheid. Bij een te lage voorlopige aanslag betaalt u later anders alsnog belastingrente.

Lees meer   
Doe tijdig aangifte vennootschapsbelasting en voorkom 8 procent rente

Doe tijdig aangifte vennootschapsbelasting en voorkom 8 procent rente

Als u een bv heeft, kunt u belastingrente voorkomen door vóór 1 juni 2022 een correcte aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente (normaal 8 procent!) als zij niet van de aangifte hoeft af te wijken. Lukt het niet om vóór 1 juni 2022 een aangifte in te dienen, vraag dan vóór 1 mei 2022 een voorlopige aanslag Vpb 2022 aan. Als u op de definitieve aanslag Vpb 2022 niet hoeft bij te betalen, voorkomt u dan ook 8 procent belastingrente. Heeft u een gebroken boekjaar? Dan geldt als deadline voor het indienen van de aangifte zes maanden na afloop van het boekjaar en voor het vragen om een voorlopige aanslag vijf maanden na afloop van het boekjaar. De rente vangt aan na 6 maanden na afloop van het boekjaar.

Lees meer   
Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor?

Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor?

Droeg u zorg voor de inrichting van de werkplek thuis van uw werknemers? En had u daarbij de spullen, zoals een bureaustoel, bureau of lamp uitgeleend? Dan moeten de spullen geretourneerd worden. U kunt er echter ook voor kiezen de werknemer de spullen te laten houden. In dat geval moet er (loon)belasting betaald worden over de restwaarde van de spullen. Deze belasting komt in principe ten laste van de werknemer, maar u kunt ook kiezen om de restwaarde onder te brengen in de werkkostenregeling. Als u voldoende vrije ruimte heeft, kan dit belastingvrij. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt u 80 procent eindheffing over de overschrijding. Als u destijds een bedrag heeft uitgekeerd waar de werknemer zelf spullen voor kon aanschaffen of u heeft de spullen aan de werknemer gegeven (de werknemer is dan eigenaar van de spullen geworden), hoeven de spullen voor de belastingen niet persé geretourneerd te worden. Er hoeft geen belasting betaald te worden als de werknemer de spullen houdt.

Lees meer   
Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne

Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne

Heeft u omzetverlies door de handelsbeperkingen vanwege de oorlog in Oekraïne? Dan kunt u vanaf 1 april 2022 een beroep doen op subsidieregeling Support International Business (SIB) Alternatieve markten Oekraïne. U kunt deze subsidie gebruiken om advies te krijgen over de optimalisatie van uw logistieke processen of internationale productie. Verder kunt u hulp krijgen bij het organiseren van uw financiën of procesbeheer op afstand en het zoeken naar alternatieve afzetmarkten. De subsidie bedraagt 80 procent van de kosten, tot een maximum van € 2.500. U vraagt deze aan bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Lees meer   
Ook dit jaar weer belastingvrij schenken

Ook dit jaar weer belastingvrij schenken

Ook dit jaar kunt u weer schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Voor een schenking aan een kind bedraagt de vrijstelling in 2022 € 5.677. Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag van € 27.231 schenken. Als u schenkt ten behoeve van een dure studie, bestaat recht op een eenmalige verhoging van de vrijstelling tot € 56.724. De schenkingsvrijstelling eigen woning bedraagt in 2022 € 106.671. Deze schenkingsvrijstelling wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 27.231 en per 1 januari 2024 helemaal afgeschaft. Wilt u gebruikmaken van de verhoogde vrijstellingen? Laat u dan eerst informeren over de voorwaarden. Schenkt u aan anderen, zoals een kleinkind, neef of goede vriend, dan geldt een vrijstelling van € 2.274 (in 2022).

Lees meer   
Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst

Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst

Heeft de Belastingdienst nog niet beslist op uw btw-teruggaaf over 2021? Dan heeft u recht op vergoeding van belastingrente vanaf 1 april 2022, als de Belastingdienst uw verzoek tenminste acht weken daarvoor ontving. De belastingrente van 4% vangt aan op 1 april 2022 of, als dat later is, als acht weken verstreken zijn na ontvangst van uw verzoek. Ook voor btw-teruggaven over eerdere jaren moet de Belastingdienst u belastingrente vergoeden als acht weken zijn verstreken na ontvangst van uw verzoek om btw-teruggaaf. Controleer daarom of u mogelijk recht heeft op vergoeding van belastingrente.

Lees meer   
Sneller inloggen zonder captcha

Sneller inloggen zonder captcha

Op de inlogpagina van de nieuwe versie valt al direct iets op: de captcha is verdwenen. Zo kunt u als gebruiker nog sneller en eenvoudiger inloggen.

Lees meer   
Verlonings- en loonaangifteproces

Verlonings- en loonaangifteproces

Het verlonings- en loonaangifteproces is nu nog gebruiksvriendelijker.

Lees meer   
Loonaangifte betalen met iDEAL

Loonaangifte betalen met iDEAL

De betaling van de loonaangifte via iDEAL voldoen? Dat kan in het nieuwe Loket.nl.

Lees meer   
Een nieuw verlofoverzicht

Een nieuw verlofoverzicht

Met het nieuwe verlofoverzicht vindt u snel de informatie die u nodig heeft.

Lees meer   
Signaal bij nieuw document

Signaal bij nieuw document

Bij het toevoegen van een document aan het dossier van de medewerker, kunt u de medewerker hiervan direct op de hoogte brengen door een e-mail te versturen.

Lees meer   
Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

In het coalitieakkoord was de afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning al opgenomen. Volledige afschaffing gebeurt pas per 2024, maar de vrijstelling wordt per 1 januari 2023 wel al verlaagd naar € 27.231.

Lees meer   
TVL Q1 2022 uiterlijk 31 maart 17.00 uur aanvragen

TVL Q1 2022 uiterlijk 31 maart 17.00 uur aanvragen

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen vóór 31 maart 2022 17.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. Starters kunnen binnenkort ook TVL aanvragen voor Q4 2021 en Q1 2022.

Lees meer   
Verlenen werkvergunning buitenlandse werknemer gewijzigd

Verlenen werkvergunning buitenlandse werknemer gewijzigd

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) is gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2022 kan een werkvergunning voor maximaal drie jaar worden verleend. Voorheen was dat maximaal één jaar. Daarnaast zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een werkvergunning uitgebreid.

Lees meer