HR Projecten

Een onderneming is altijd in beweging. Groei, digitalisering en overige ontwikkelingen zorgen voor veranderingen. Deze veranderingen brengen vraagstukken met zich mee waar wij u op projectbasis bij kunnen ondersteunen.

Mogelijke vraagstukken en projecten zijn:

  • Het opzetten van een loopbaanmodel
  • Het (her)schrijven van functieprofielen (functiehuis);
  • Het koppelen van functieprofielen aan de daarbij horende beloningen (salarishuis);
  • Het opzetten van een beoordelingssystematiek;
  • Het ondersteunen bij gesprekken m.b.t. beoordelen en functioneren van medewerkers.
  • Functioneringstraject; Wanneer het functioneren van een medewerker niet aan de verwachtingen of de norm voldoet, moet er actie worden ondernomen. Samen met u en de medewerker kijken we naar mogelijkheden om de medewerker weer in zijn of haar kracht te kunnen zetten!
  • Teambuilding; Een team functioneert en presteert het best wanneer alle medewerkers binnen team op één lijn zitten. Hierbij is het van belang dat medewerkers elkaar begrijpen, elkaar leren kennen, elkaar waarderen en respecteren en voor elkaar klaar staan. Samen met u zetten we methodes in om het teamgevoel te stimuleren en verder uit te bouwen!


Spelen er HR vraagstukken binnen uw organisatie en bent u benieuwd wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze HR adviseurs via hrservices@anb.nl of 088-255 5655.