Casemanagement – verzuimbegeleiding

Ik heb een zieke medewerker in dienst, wat nu? Het begeleiden van een zieke medewerker vraagt aandacht en zorg.

Onze HR adviseurs zijn tevens casemanagers. Zij ondersteunen u bij uw verzuimcasussen en sturen het verzuimproces efficiënt en effectief aan. Als casemanager bewaken zij actief de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en zien zij er op toe dat dossiers inhoudelijk op orde zijn.

Daarnaast kunnen wij verzuim op organisatieniveau voor u onder de loep nemen. Een bedrijfsanalyse geeft u inzicht in verzuim. Samen met u kijken we naar mogelijkheden om verzuim en bijkomende kosten te reduceren. In veel gevallen kan dit leiden tot een forse schadelastbeperking!

Wilt u meer zorg en aandacht geven aan verzuim binnen uw organisatie en kan onze expertise u daarbij helpen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze HR adviseurs via hrservices@anb.nl of 088-255 5655.