Vertrouwenspersoon bij ANB

In de Arbowet is geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit houdt in dat werkgevers verplicht zijn om beleid te voeren dat gericht is op het tegengaan van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie (geweld) en discriminatie. 

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan onderdeel zijn van dit beleid. Het is zelfs zo dat op 23 mei 2023 een initiatief wetsvoorstel in de Tweede Kamer is goedgekeurd die de aanstelling van een vertrouwenspersoon wil verplichten. Wanneer deze wetgeving definitief wordt is nog niet bekend maar de verwachting is dat dit op korte termijn gaat plaatsvinden in verband met de gevoeligheid van dit thema. 

Vanuit ANB bieden wij de dienstverlening ‘extern vertrouwenspersoon’ aan. Loes Heuvelman, Marloes Akkermans & Kristie Ruijs zijn onze gecertificeerde vertrouwenspersonen. Zij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Zij praten u bij over wat u mag en kan verwachten van een extern vertrouwenspersoon. Ook wordt over en weer verkend in hoeverre samenwerking mogelijk is en welke voorwaarden er nodig zijn om als een extern vertrouwenspersoon in uw organisatie te fungeren. 

Taken extern vertrouwenspersoon
 

1. Ondersteuning
Het opvangen van de medewerkers die een melding maken - hen begeleiden, meedenken en informeren over (in)formele oplossingen, zo nodig doorverwijzen en nazorg bieden.

 

2. Voorlichting
Het geven van voorlichting over de rol en taken van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

 

3. Advisering
Het adviseren over trends in meldingen, en ook over knelpunten in het aanpakken van ongewenste omgangsvormen.

 

Deze dienstverlening bieden wij in 2 pakketvormen aan**: 

1. Extern vertrouwenspersoon compleet 
Hiervoor ontvangt u: 

 • Introductie vertrouwenspersoon binnen MT/OR/Directie; 
 • Voorlichting over de (extern)vertrouwenspersoon aan medewerkers:
 • Advisering MT/ OR/ Directie
 • Bereikbaarheid van de extern vertrouwenspersoon via telefoon en email;
 • Controle op ongewenste omgangsvormenbeleid, klachtenregeling en gedragscode integriteit;
 • 1x per jaar een jaarrapportage inclusief terugkoppeling betreffende inzet extern vertrouwenspersoon;
 • 2 meldingen (totale afhandelingen) per organisatie per jaar;
 • De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 750,00.


2. Ondersteuning intern vertrouwenspersoon. 
Hiervoor ontvangt u:

 • Sparring en advisering voor intern vertrouwenspersoon met een max van 2 uur;
 • Bereikbaarheid van de extern vertrouwenspersoon via telefoon en email;
 • 1x per jaar een jaarrapportage inclusief terugkoppeling betreffende inzet vertrouwenspersoon;
 • 2 meldingen (totale afhandelingen) per organisatie per jaar;
 • De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 500,00.


Voorafgaand aan de aansluiting van onze dienstverlening vragen wij eenmalige aansluitkosten van € 500,00*.

Dit zijn kosten die wij moeten maken voor:

 • 1e kennismaking dienstverlenging extern vertrouwenspersoon organisatie directie & medewerkers;
 • Content aanleveren voor (extern)vertrouwenspersoon introductie binnen organisatie;
 • Controle op ongewenste omgangsvormenbeleid, klachtenregeling en gedragscode integriteit;
 • Eventueel opstellen en aanpassen ongewenst omgangsvormenbeleid & integriteit + klachtenregeling door HR afdeling ANB.


Prijzen zijn exclusief btw, reistijd buiten Eindhoven (50 % van het uurtarief), reiskosten (0,90 cent per kilometer) en huur spreekruimte indien noodzakelijk. Overige gesprekken en diensten worden gefactureerd naar klant voor een tarief van € 125,00 per uur exclusief btw.

*Neem je op structurele basis HR Advies af dan komen deze kosten te vervallen

**Wij bieden deze dienstverlening enkel aan binnen een straal van 75 km vanaf Eindhoven


Wil je een vrijblijvend gesprek aanvragen vul onderstaand contactformulier in: