Werkkostenregeling tool

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers verplicht om over te stappen naar de werkkostenregeling. In plaats van de oude regelgeving per arbeidsvoorwaarde gaat de werkkostenregeling uit van een budgettair systeem. Administratieve vastlegging op werknemerniveau is zodoende niet langer noodzakelijk. Het is belangrijk om te beseffen dat vergoedingen en verstrekkingen slechts in aanmerking komen voor opneming binnen de werkkostenregeling indien en voor zover de (soort) vergoeding en/of verstrekking in de gegeven omstandigheden (en binnen de bedrijfstak) 'gebruikelijk' is. Dit betekent dus dat 'ongebruikelijke' vergoedingen en bovenmatige gebruikelijke vergoedingen (voor zover zij meer dan 30% boven het gebruikelijke niveau zitten) door de werkgever als regulier belast loon moeten worden opgevoerd voor zover zij 'ongebruikelijk' zijn. Het is aan de Belastingdienst om aannemelijk te maken dat sprake is van een ongebruikelijke situatie. Arbeidsvoorwaarden die voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium kunnen geheel in de werkkostenregeling wordt betrokken.

Het doel van deze inventarisatietool van ANB is u te ondersteunen bij het inventariseren van de financiële gevolgen van de werkkostenregeling voor uw organisatie. De inventarisatietool helpt inzichtelijk te maken wat het gevolg is van de werkkostenregeling voor uw onderneming. Op grond van deze gegevens bent u in staat om bewust keuzes te maken.