24/04/2024

Aftrek verblijfkosten eigen rijders voor 2024 opnieuw fors hoger

Het vaste bedrag dat transportondernemers (eigen rijders) die meerdaagse internationale ritten maken in aftrek kunnen brengen, is gestegen van € 45 per dag in 2023 naar € 48 per dag in 2024. Deze aftrek geldt alleen voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Zij kunnen van deze aftrek gebruikmaken zonder de werkelijke kosten aan te tonen. Zij moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de rit langer dan 24 uur duren en de verste bestemming buiten Nederland zijn. De ondernemer moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld facturen, tachograafschijven of rittenstaten. Als de internationale rit start op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de ondernemer kan de aftrek, onder voorwaarden, ook gelden voor ritten korter dan 24 uur. Een ondernemer hoeft de vaste aftrek overigens niet te gebruiken, maar kan ook de werkelijke hogere kosten aftrekken. Deze moeten dan wel aangetoond worden en er gelden voor sommige kosten aftrekbeperkingen.

Terug naar nieuwsoverzicht