2020

Alle actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk interessant voor u zijn.


Namens ons gehele team van ANB wensen wij u fijne feestdagen en een gezond, voorspoedig 2021.

Namens ons gehele team van ANB wensen wij u fijne feestdagen en een gezond, voorspoedig 2021.

MKB-Nieuwsbrief december 2020

MKB-Nieuwsbrief december 2020

Met onze MKB-Nieuwsbrief brengen wij u maandelijks op de hoogte van het laatste (fiscale) nieuws. In deze editie van de MKB-Nieuwsbrief:

- Extra coronasteun voor zwaarst getroffen sectoren
- Kunt u vaccinatie van een werknemer eisen?
- Einde belastingvrije reiskostenvergoeding per 1 januari 2021
- Mondkapje verplicht stellen?

NIEUWSBERICHTEN
- Volgend jaar extra belastingvrij schenken
- Gebruik dit jaar de werkkostenregeling nog optimaal
- Subsidie voor elektrische bestelauto
- Verplichte verklaring verlaagd tarief overdrachtsbelasting
- Verminder uw vermogen in box 3
- Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 10 december 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 10 december 2020

De wereld is in de ban van het Coronavirus en (ook) de economische impact van dit virus is enorm. ANB Accountants/Adviseurs B.V. houdt u met onze “nieuwsbrief Coronamaatregelen” op de hoogte van het laatste nieuws. Onze nieuwsbrief verschijnt met enige regelmaat, zodat u altijd up-to-date bent.

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

Opnieuw uitbreiding steun vanwege corona
Het kabinet neemt opnieuw extra maatregelen voor bedrijven die door de coronamaatregelen zwaar worden getroffen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen, die deels worden aangepast en uitgebreid.

1. Geen versobering NOW-regeling
2. Uitbreiding TVL
3. Tegemoetkoming TVL evenementenbranche
4. Wederom versoepeling uitstel van belastingbetaling
5. Introductie TONK
6. Uitbreiding overige fiscale maatregelen
7. Krediet ten behoeve van vouchers reisbranche

Lees meer   
Actie vereist rondom vaste reiskostenvergoeding

Actie vereist rondom vaste reiskostenvergoeding

Doelgroepverklaring LKV weer binnen 3 maanden aanvragen

Doelgroepverklaring LKV weer binnen 3 maanden aanvragen

Heeft u voor een werknemer een doelgroepverklaring LKV nodig zodat u loonkostenvoordeel kunt krijgen? Let er dan op dat uw werknemer de doelgroepverklaring op tijd aanvraagt. De aanvraagtermijn is weer 3 maanden in plaats van 6 maanden.

Lees meer   
Overgangsrecht levensloopregeling

Overgangsrecht levensloopregeling

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 komen te vervallen. Er is toen overgangsrecht geïntroduceerd voor werknemers, die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak hadden met een waarde in het economisch verkeer van € 3.000 of meer (einddatum overgangsrecht 31 december 2021). Op grond van het overgangsrecht geldt dat de werknemer uiterlijk tot 1 januari 2022 de tijd heeft om een bestaande levensloopaanspraak op te nemen. Als de werknemer hier geen gebruik van maakt, is er een fictief genietingsmoment op 31 december 2021. Hierbij geldt dat de (ex-)werkgever inhoudingsplichtig is voor de verschuldigde loonbelasting en premie volksverzekeringen.

Lees meer   
Zorgbonus

Zorgbonus

Werknemers en ondersteunend personeel in de zorg die (in)direct de gevolgen van de coronacrisis ondervonden en waarbij aan de voorwaarden is voldaan, krijgen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een bonus van € 1.000 netto.

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief november 2020

MKB-Nieuwsbrief november 2020

Met onze MKB-Nieuwsbrief brengen wij u maandelijks op de hoogte van het laatste (fiscale) nieuws. In deze editie van de MKB-Nieuwsbrief:

1. Top 10 eindejaarstips
- Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling
- Verbreek uw fiscale eenheid
- Vervroeg aanschaf bedrijfspand
- Vermijd hoge belasting box 3
- Keer nog dit jaar dividend uit
- Koop (eerste) eigen woning ná 2020
- Koop elektrische auto vóór 2021
- Verminder gebruikelijk loon met auto en kostenvergoedingen
- Optimaliseer de KIA
- Schenk ook dit jaar belastingvrij
2. NOW 3.0 aanvragen vanaf 16 november
3. Ook belastinguitstel voor ‘nieuwe’ gevallen
4. TVL eenmalig ook voor andere sectoren

NIEUWSBERICHTEN
- Aanvraag WBSO moet voor 21 december
- Toetsing RI&E niet verplicht voor kleinere werkgever
- NL leert door: in november gratis online leren
- Fiets van de zaak: een interessant alternatief?
- Definitieve uitbetaling NOW 2.0 vertraagd
- Kabinet komt reisbranche tegemoet voor vouchers

Lees meer   
 Definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2021

Definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2021

De definitieve premies voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen voor 2021 zijn bekendgemaakt. Hierbij horen ook de hoge en lage WW-premie en het maximumpremie- en -bijdrageloon.De kosten voor de sociale verzekeringen voor 2021 staan in een regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) die is gepubliceerd in de Staatscourant. De definitieve premies wijken niet af van de voorlopige premies die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Ook het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen is bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis, in 2020 was dat nog € 57.232. Werkgevers hoeven over het meerdere dat een werknemer verdient, geen premies te betalen. Dit maximumbedrag geldt ook voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Lees meer   
Aanvraag WBSO moet voor 21 december

Aanvraag WBSO moet voor 21 december

Als u vanaf 1 januari 2021 in aanmerking wilt komen voor afdrachtvermindering in het kader van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), moet u uiterlijk 20 december een aanvraag doen. Als u zelfstandig ondernemer bent, heeft u hiertoe de mogelijkheid tot 1 januari 2021. De tarieven voor 2021 zijn verhoogd ten opzichte van 2020

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Eindejaarstips 2020 – 5 november 2020

MKB-Nieuwsbrief Eindejaarstips 2020 – 5 november 2020

Wat kunt u als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten die voor 1 januari 2021 geregeld moeten zijn? Op welke zaken moet u zich als werkgever voorbereiden op het nieuwe jaar? Wilt en kunt u nog een schenking doen aan uw (klein)kinderen? Deze zaken en meer staan in de Eindejaarstips 2020.

In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Daarnaast hebben we ook enkele tips rondom coronamaatregelen opgenomen, zoals uitstel van belastingbetaling.

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 30 oktober 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 30 oktober 2020

De wereld is in de ban van het Coronavirus en (ook) de economische impact van dit virus is enorm. ANB Accountants/Adviseurs B.V. houdt u met onze “nieuwsbrief Coronamaatregelen” op de hoogte van het laatste nieuws. Onze nieuwsbrief verschijnt met enige regelmaat, zodat u altijd up-to-date bent.

NB deze nieuwsbrief omvat de maatregelen zoals aangekondigd tot 30 oktober 2020

Lees meer   
Wettelijk minimumloon 2021

Wettelijk minimumloon 2021

Het wettelijk minimumloon stijgt met 0,29 procent. het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2021: € 1.684,80 per maand € 388,80 per week € 77,76 per dag

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief oktober 2020

MKB-Nieuwsbrief oktober 2020

Met onze MKB-Nieuwsbrief brengen wij u maandelijks op de hoogte van het laatste (fiscale) nieuws.

Lees meer   
ANB MKB nieuwsbrief – het UBO-register

ANB MKB nieuwsbrief – het UBO-register

Op 27 september 2020 is de wetgeving rond het UBO-register in werking getreden. Vrijwel iedere juridische entiteit die in Nederland gevestigd is moet registeren wie er binnen de onderneming ‘aan de touwtjes trekt’. In deze nieuwsbrief gaan wij in op het UBO-register en de registratieplicht.

Lees meer   
Geboorteverlof voor partners

Geboorteverlof voor partners

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is eenmaal het aantal werkuren per week. Vanaf 1 juli 2020 is er nog een aanvullend geboorteverlof bij gekomen. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

Lees meer   
Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof

Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werk en zorg willen combineren. Daarom is het kabinet voornemens om vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels door te betalen. Hiermee wil het kabinet het aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Maar nu eerst een korte toelichting op de huidige wet- en regelgeving.

Lees meer   
Zorgverlof

Zorgverlof

Werknemers kunnen kortdurend zorgverlof bij de werkgever aanvragen als er iemand in hun omgeving ziek is geworden. Langdurend zorgverlof kan aangevraagd worden als er iemand in hun omgeving voor langere tijd hulpbehoevend of ziek is.

Lees meer   
Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uur tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief - Special Miljoenennota 2021

MKB-Nieuwsbrief - Special Miljoenennota 2021

Het kabinet presenteerde afgelopen dinsdag tijdens Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis.

Deze nieuwsbrief bevat de voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is vermeld. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet, onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

1 - Tarieven
2 - Onroerend goed
3 - Ondernemers en ondernemingen
4 - Internationaal
5 - Vervoer en verduurzaming
6 - Vastlegging coronasteunmaatregelen
7 - Overige en eerder aangekondigde maatregelen

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 1 september 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 1 september 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

Wat houdt het derde steunpakket in?
De steun aan bedrijven die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dit heeft het kabinet vrijdag 28 augustus bekendgemaakt. Wat wijzigt er?

1 - Verlenging van de NOW, maar dan soberder
2 - Tozo 3.0: introductie vermogenstoets
3 - TVL: hoger bedrag, strengere eisen
4 - Afbouwen fiscale maatregelen
5 - Verlenging van en mogelijk nieuwe kredietfaciliteiten
6 - Mogelijke verzekering evenementenbranche
7 - Aanvullend sociaal pakket

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief juli 2020

MKB-Nieuwsbrief juli 2020

Met onze MKB-Nieuwsbrief brengen wij u maandelijks op de hoogte van het laatste (fiscale) nieuws.

Lees meer   
Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2020

Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2020

Vanaf 2014 gaat de afdrachtsvermindering onderwijs niet meer via de loonaangifte, maar via een aanvraag voor subsidie praktijkleren bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Afgekort RVO.

Lees meer   
Vereiste administratie

Vereiste administratie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan bij uw bedrijf een controle uitvoeren.

Lees meer   
Vakantiewetgeving in het kort

Vakantiewetgeving in het kort

Op vakantie tijdens ziekte

Op vakantie tijdens ziekte

Net als andere werknemers kan een zieke werknemer de behoefte hebben om vakantie op te nemen en zelfs op vakantie te gaan. Hij verkeert alleen niet in dezelfde situatie als werknemers die niet arbeidsongeschikt zijn. Er gelden dan ook aparte regels.

Lees meer   
Wat te doen met vakantiedagen in tijden van crisis?

Wat te doen met vakantiedagen in tijden van crisis?

Door de coronacrisis staan in veel organisaties de vakantiedagen ineens ter discussie. Want wat nou als het zo druk is dat iedere werknemer hard nodig is. Mag u een vakantie dan intrekken? Daarnaast willen werknemers die nu niet op vakantie kunnen hun vakantie misschien wel intrekken. Hoe moet u in de praktijk met deze situaties omgaan?

Lees meer   
Voorschot subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen

Voorschot subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen

Begin juni heeft RVO het loket geopend voor de subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleren in het mbo. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 2 juni 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 2 juni 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb: meer compensatie vaste lasten bij minstens 30% omzetverlies
2 - NOW-regeling 2.0: ontslagboete 5%
3 - Tozo-regeling 2.0: verlengd tot en met september
4 - Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot en met september
5 - Bedrag Corona Overbruggingsregeling verhoogd naar € 200 miljoen

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief mei 2020

MKB-Nieuwsbrief mei 2020

De Mkb-nieuwsbrief bevat uitgebreide financiële, fiscale en juridische informatie voor de mkb-praktijk. De Mkb-nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en bevat vier artikelen en zes tips. Hieronder vindt u onze nieuwsbrief edities.

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 30 april 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 30 april 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers
2 - TOGS-regeling van € 4000 en BMKB verder versoepeld
3 - NOW-regeling verruimd voor concerns
4 - Lagere loonsom tijdens NOW? Let op voor correctie achteraf
5. - In 2020 geen herziening WW-premie bij overwerk
6 - Overbruggingskrediet startup en scale-up van start
7 - NOW niet verrekenen met loonkostensubsidie LKS
8 - Tozo ook voor ondernemers grensstreek en AOW’ers

Lees meer   
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

Uit de Staatscourant blijkt dat het om een stijging van 1,6 procent gaat.

Lees meer   
Onze nieuwsbrief weer online gepubliceerd

Onze nieuwsbrief weer online gepubliceerd

De Mkb-nieuwsbrief bevat uitgebreide financiële, fiscale en juridische informatie voor de mkb-praktijk. De Mkb-nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en bevat vier artikelen en zes tips. Hieronder vindt u onze nieuwsbrief edities. De link wordt geopend in een nieuw browservenster.

Lees meer   
Rekenmodel NOW

Rekenmodel NOW

ANB heeft een rekenmodel voor de NOW-regeling ontwikkeld.

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 7 april 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 7 april 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Aanvraagloket voor de NOW is open
2 - Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen
3 - Gebruikelijk loon over 2020 pas achteraf vaststellen
4 - Ook financiële hulp zorgverleners door corona

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 1 april 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 1 april 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Ondernemer kan loonmaatregel NOW 6 april aanvragen
2 - Update sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS
3 - Overzicht tijdelijke financiële regelingen Noodpakket voor banen en economie

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 30 maart 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 30 maart 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Aanvraag steunmaatregel € 4.000 (TOGS) gestart
2 - Inkomensnood? Tijdelijke bijstand zzp'er (Tozo)
3 - Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid NOW
4 - Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen!
5 - Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen?
6 - Regeling Borgstellingskrediet Landbouw verruimd
7 - Kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?
8 - Recht op kortdurend zorgverlof?
9 - Coulance betalen pensioenpremie en waterschappen
10 - De overheid compenseert kosten kinderopvang

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 20 maart 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 20 maart 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Half jaar uitstel van aflossingen voor kleinere bedrijven
2 - Aanvullende accountantsverklaring niet langer nodig voor uitstel belastingbetaling

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 18 maart 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – 18 maart 2020

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen.

1 - Werktijdverkorting wordt NOW
2 - WW-premiedifferentiatie
3 - Verdere versoepeling uitstel betalen van belastingen
4 - Verlaging invorderings- en belastingrente

Lees meer   
MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen –  maart 2020

MKB-Nieuwsbrief Coronamaatregelen – maart 2020

In deze editie van de Nieuwsbrief Coronamaatregelen:

1 - Ondernemer kan loonmaatregel NOW 6 april aanvragen
2 - Update sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS
3 - Overzicht tijdelijke financiële regelingen Noodpakket voor banen en economie

Lees meer   
Onze nieuwsbrief weer online gepubliceerd (maart 2020)

Onze nieuwsbrief weer online gepubliceerd (maart 2020)

De Mkb-nieuwsbrief bevat uitgebreide financiële, fiscale en juridische informatie voor de mkb-praktijk. De Mkb-nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en bevat vier artikelen en zes tips. Hieronder vindt u onze nieuwsbrief edities. De links worden geopend in een nieuw browservenster.

Lees meer   
 De 69ste editie van het ANB-loonjournaal is online

De 69ste editie van het ANB-loonjournaal is online

De 69ste editie van het ANB-loonjournaal is online. Via dit journaal informeert ANB accountants adviseurs u over zaken die te maken hebben met lonen en salarissen van u en uw werknemers. Het ANB-loonjournaal, met zorg opgesteld door medewerkers van ANB, verschijnt eenmaal per kwartaal.

Lees meer   
Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM)

Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM)

Vandaag is onze nieuwsbrief weer online gepubliceerd (editie februari)

Vandaag is onze nieuwsbrief weer online gepubliceerd (editie februari)

De Mkb-nieuwsbrief bevat uitgebreide financiële, fiscale en juridische informatie voor de mkb-praktijk. De Mkb-nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en bevat vier artikelen en zes tips. Hieronder vindt u onze nieuwsbrief edities. De links worden geopend in een nieuw browservenster.

Lees meer   
Zojuist is onze nieuwsbrief weer online gepubliceerd

Zojuist is onze nieuwsbrief weer online gepubliceerd

De Mkb-nieuwsbrief bevat uitgebreide financiële, fiscale en juridische informatie voor de mkb-praktijk. De Mkb-nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en bevat vier artikelen en zes tips. Hieronder vindt u onze nieuwsbrief edities. De links worden geopend in een nieuw browservenster.

Lees meer   
Vandaag is onze Special lonen 2020 online gepubliceerd

Vandaag is onze Special lonen 2020 online gepubliceerd

De Special Lonen 2020 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, hr-medewerker of adviseur. Deze uitgave bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga. Tevens bevat de special actuele cijfers en informatie over de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans, de auto van de zaak, de nieuwe fiscale regeling betreffende de fiets van de zaak, de WKR en de Wet compensatie transitievergoeding.

Lees meer