26/01/2022

Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Uiterlijk 28 januari 2022 btw-verklaring!

Kocht u in 2020 onroerende zaken en heeft u daarbij samen met de verkoper gekozen om dit met btw te belasten? Dan moet u uiterlijk 28 januari 2022 aan zowel de verkoper als de Belastingdienst schriftelijk verklaren of u in 2020 én 2021 de onroerende zaak voor 90% (voor sommige branches 70%) of meer heeft gebruikt voor btw-belaste handelingen. De keuze om de levering van de onroerende zaak met btw te belasten, was namelijk alleen mogelijk als u aan deze zogenaamde 90%-norm zou voldoen. De verklaring is bedoeld om te controleren of ook inderdaad aan de norm is voldaan. Is uw boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de verklaring binnen vier weken na afloop van uw boekjaar plaatsvinden.

Terug naar nieuwsoverzicht