24/05/2022

Btw-tarieven bij de levering van paarden

In de praktijk komen we steeds vaker tegen dat klanten geen btw op een binnenlandse levering zetten, omdat de opvolgende verkoop naar buiten de EU is.

Om meer duidelijkheid te geven over het hanteren van btw-tarieven bij de levering van paarden hebben wij hieronder enkele situaties geschetst.

A = ondernemer A gevestigd in Nederland
B = ondernemer B gevestigd in Nederland
C = uiteindelijke koper C gevestigd buiten de EU/binnen de EU

Situatie: A levert een paard aan B, B levert hetzelfde paard aan C


Ter zake van het btw-tarief op de levering van A aan B geldt:

 • verkoopt B door binnen Nederland met Nederlandse btw, dan is de levering van A aan B ook met Nederlandse btw;
 • in buitenlandsituaties ligt het genuanceerder en is dit ook nog aangescherpt/gewijzigd sinds 1-1-2020. Een en ander is voornamelijk afhankelijk van wie het vervoer regelt:

Indien C is gevestigd buiten de EU

 • Als het paard rechtstreeks van A naar C gaat en partij B heeft aan A de opdracht gegeven tot uitvoer, dan mag de levering A -> B ook met 0%. Er dient dan gebruik te worden gemaakt van het formulier ‘Opdracht tot uitvoer uit de gemeenschap of tot opslag in een entrepot’.
 • Regelt B het transport, dan is dit in feite een zelfafhaler jegens A. De toezegging van de staatsecretaris om in deze situatie toch het 0% tarief te mogen toepassen heeft naar de letterlijke tekst betrekking op buitenlandse zelfafhalers. Ergo partij A moet eigenlijk factureren met btw als B in Nederland gevestigd is. De vraag is of de staatsecretaris hier bewust een verschil heeft willen maken tussen de binnen- en buitenlandse zelfafhaler. Toepassing van het 0% tarief ten aanzien van de NL-zelfafhaler is zeker niet onverdedigbaar, maar het risico blijft dat de fiscus uitgaat van de letterlijke tekst. Bovendien geldt de toezegging alleen voor vaste afnemers. Een “first time-afhaler” moet met btw gefactureerd worden. Ook moet A kunnen aantonen dat B een ondernemer is.
  Daarnaast dient aangetoond kunnen worden dat het paard de EU verlaten heeft. A zal daarom aan B vragen om daartoe de nodige bewijsstukken aan te leveren. 
 • Komt C zelf afhalen, dan is de levering A -> B per definitie met Nederlandse btw belast. Het kan voor C een probleem zijn dat hijzelf niet als exporteur kan optreden. 

Indien C is gevestigd binnen de EU en een geldig btw-nummer heeft

 • Als A het vervoer regelt, dan is de levering A -> B met 0%. B moet registreren in land C.
 • Als B het vervoer regelt en B verstrekt aan A zijn Nederlands btw-nummer dan geldt: levering A -> B met Nederlandse btw, levering B -> C met 0%.
 • Als B het vervoer regelt en B verstrekt aan A een btw-nummer van een ander EU-land dan Nederland en land C dan geldt: levering A -> B met 0% en ook levering B -> C met 0% (vereenvoudigde ABC regeling van toepassing op basis EU jurisprudentie, mits aan verdere voorwaarden wordt voldaan; wel goed checken in bestemmingsland of inderdaad de vereenvoudigde abc kan worden toegepast, indien een probleem dan moet B alsnog in land C registreren).
 • Als B het vervoer regelt en B verstrekt aan A een btw-nummer van land C dan geldt: levering A -> B met 0%. B doet verwerving in land C. Levering B -> C is binnenlandse levering in land C, afhankelijk van lokale wetgeving wellicht btw verlegd.
 • Als C het vervoer regelt dan is de levering A -> B per definitie met Nederlandse btw. C is dan zelfafhaler. B mag 0% tarief toepassen mits C hem bewijs verstrekt dat het paard Nederland verlaten heeft.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande of een verkoopsituatie die bij u speelt aan ons willen voorleggen, neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar nieuwsoverzicht