29/09/2020

Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uur tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Calamiteitenverlof door coronavirus

Calamiteitenverlof kan gebruikt worden om de opvang voor een kind te regelen. Het verlof duurt net zolang daarvoor tijd nodig is. Dat kan enkele uren en hooguit enkele dagen zijn. Tijdens het calamiteitenverlof heeft de werknemer recht op het normale loon.

Wanneer calamiteitenverlof of kort verzuimverlof

  • Als een werknemer door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen;
  • Als een werknemer een wettelijke of door de overheid opgelegde verplichting alleen kan vervullen door vrij te nemen;
  • Als een werknemer door bijzondere persoonlijke omstandigheden vrij moet nemen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Het kind van de werknemer is opeens ziek geworden en moet van school gehaald worden;
  • De partner van de werknemer moet bevallen;
  • De waterleiding is gesprongen en er moet meteen een loodgieter geregeld worden;
  • De werknemer kan alleen maar onder werktijd stemmen of naar de dokter;
  • Een direct familielid overlijdt zoals o.a. een bloedverwant, een echtgenoot of geregistreerd partner.

Verlof melden bij werkgever

Het verlof moet zo snel mogelijk bij de werkgever gemeld worden. Daarbij moet aangegeven worden hoe lang het verwachte verlof gaat duren. De werkgever mag een redelijk verzoek niet weigeren en slechts achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

In uw cao of aanvullende arbeidsvoorwaarden kunnen andere afspraken staan over calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Als dit zo is, dan gelden die afspraken.

Hoe lang kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof duren

Hoe lang er calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opgenomen kan worden, hangt af van de situatie. Als de waterleiding is gesprongen, kan er in een paar uur tijd een loodgieter geregeld worden. Maar als de uitvaart van een direct familielid geregeld moet worden, is hiervoor misschien wel een paar dagen verlof nodig.

Terug naar nieuwsoverzicht