24/01/2023

Deadline 28 januari 2023 voor btw-melding onroerende zaken

Kocht u in 2021 een onroerende zaak en koos u samen met de verkoper voor een btw-belaste levering van deze onroerende zaak? Dan moet u uiterlijk 28 januari 2023 een schriftelijk verklaring afgeven aan de verkoper én aan de Belastingdienst dat u aan de zogenaamde 90%-norm (of in bepaalde gevallen de 70%-norm) heeft voldaan. Huurde u in 2022 een onroerende zaak en koos u samen met de verhuurder voor een btw-belaste verhuur van deze onroerende zaak? En voldeed u in 2022 niet aan de zogenaamde 90%-norm (of in bepaalde gevallen de 70%-norm)? Dan moet u hiervan uiterlijk 28 januari 2023 een schriftelijke melding doen aan de verhuurder én aan de Belastingdienst. Is uw boekjaar niet gelijk aan een kalenderjaar? Dan moet u binnen vier weken na afloop van uw boekjaar de schriftelijk verklaring of melding doen. De 90%-norm houdt in dat u de onroerende zaak zowel in 2021 als in 2022 voor 90% of meer heeft gebruikt voor btw-belaste prestaties. Voor sommige branches geldt een 70%-norm in plaats van een 90%-norm.

Terug naar nieuwsoverzicht