19/07/2021

Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

Ondernemers met omzetverlies vanwege corona kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van de activiteiten volgens de SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is het nu ook mogelijk om een herzieningsverzoek SBI-code te doen.

Door het herzieningsverzoek kunt u TVL krijgen op basis van een andere SBI-code dan vastgelegd in het Handelsregister van de KVK op 15 maart 2020. Dit kan als u kunt aantonen dat uw nevenactiviteit feitelijk uw hoofdactiviteit was op 15 maart 2020 of als uw feitelijke hoofdactiviteit al verwoord stond in de activiteitenomschrijving in het handelsregister op 15 maart 2020, maar nog niet gekoppeld was aan een SBI-code.

Let op!

Het verzoek moet wel uiterlijk 5 augustus 2021 binnen zijn bij de RVO.

Terug naar nieuwsoverzicht