26/01/2022

Huur onroerende zaak met btw? Mogelijke meldingsplicht uiterlijk 28 januari 2022

Huurders die in 2021 een onroerende zaak huurden mét btw, moeten uiterlijk 28 januari 2022 een schriftelijke melding doen aan de verhuurder én aan de Belastingdienst. Dit geldt als zij de onroerende zaak in 2021 niet voor minimaal 90% (voor sommige branches 70%) gebruikten voor btw-belaste handelingen. Is het boekjaar van de huurder niet gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de melding binnen vier weken na afloop van het boekjaar plaatsvinden.

Terug naar nieuwsoverzicht