08/06/2021

Lager gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder

Voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) bij wie de omzet van zijn onderneming flink daalt door de huidige coronacrisis mag, net zoals in 2020, ook in 2021 een lager gebruikelijk loon gehanteerd worden.

Omzetdaling

Voor de directeur-grootaandeelhouder moet in de loonaangifte een loon opgenomen worden dat “gebruikelijk” is voor zijn werkzaamheden. Dit is het hoogste van 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking, het loon van de meestverdienende werknemer of € 47.000. Bij het vaststellen van het gebruikelijk loon speelt de omzet van de onderneming op zich dus geen rol.

Daardoor kan het zijn dat de directeur-grootaandeelhouder, ondanks een omzetdaling, een flink gebruikelijk loon moet hanteren. Volgens het demissionaire kabinet is dat niet wenselijk. In 2020 is er daarom een speciale regeling opgetuigd, waarbij het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder mag worden gebaseerd op de omzet.

Die regeling is nu verlengd voor 2021, maar alleen voor de directeur-grootaandeelhouder die zijn omzet in 2021 met 30% of meer ziet dalen in vergelijking met 2019.

Formule

De Belastingdienst heeft de rekenformule voor dit afwijkende gebruikelijk loon in 2021 gepubliceerd.

Gebruikelijk loon in 2021 = gebruikelijk loon over 2019 x (omzet exclusief btw over heel 2021 / omzet exclusief btw over heel 2019).

Het is raadzaam om in samenspraak met uw accountant eventuele verlaging van uw gebruikelijk loon vast te stellen.

Terug naar nieuwsoverzicht