13/09/2023

Let op juiste sectorindeling

De Belastingdienst controleert sinds kort actief of uw sectorindeling nog wel juist is.

Bij inschrijving van uw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft u destijds de activiteiten vermeld. Op basis hiervan heeft de inspecteur in het verleden een sectorcode vastgesteld. De sectorcode bepaalt onder andere de hoogte van de sectorpremie en kan van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) welke u als werkgever bent verschuldigd.

Zolang uw activiteiten niet structureel veranderen blijft uw onderneming in de vastgestelde sectorindeling. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat na verloop van jaren de activiteiten zijn veranderd of dat er tevens nieuwe/andere activiteiten worden ontplooid. U bent dan verplicht om dit binnen 14 dagen schriftelijk te melden aan de Belastingdienst. Deze bepaalt dan of en zo ja, met ingang van wanneer, een andere sector op uw onderneming van toepassing is. Meldt u dit niet, dan loopt u het risico dat een andere sector op uw onderneming van toepassing is dan de sectorcode welke u hanteert. Hierdoor kunnen naheffingen en zelfs boetes ontstaan!

Controleer derhalve of uw activiteiten nog overeenstemmen met de in het verleden opgegeven omschrijving in het Handelsregister. Mocht dit niet (meer) het geval zijn, dan adviseren wij dit zo spoedig mogelijk te melden aan de Belastingdienst

Terug naar nieuwsoverzicht