14/03/2022

Meest gestelde vragen over verplichte cao

Wat is een cao?

Cao is de afkorting van 'collectieve arbeidsovereenkomst'. Een cao bevat de arbeidsvoorwaarden van een grote groep werknemers. Deze cao-afspraken zijn lang niet altijd vrijblijvend. Controleer daarom of je verplicht bent om een cao toe te passen.

Wanneer is een cao verplicht?

Een cao is verplicht in 4 gevallen: als je zelf een cao hebt afgesloten, als je lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten voor jouw bedrijfstak, als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een cao verplicht heeft gesteld voor jouw bedrijfstak en als je een incorporatiebeding hebt opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Waarom zou de werkgever zelf een cao afsluiten?

Je hoeft dan niet langer met iedere werknemer apart afspraken te maken over zijn contract. In de arbeidsovereenkomst kun je volstaan met een verwijzing naar de cao. Alleen secundaire arbeidsvoorwaarden en persoonlijke afspraken leg je expliciet vast. Het is voor alle partijen dus helder welke afspraken er zijn gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Dankzij de cao kun je elke vraag van medewerkers beantwoorden zonder in discussie te hoeven gaan.

Hoe lang blijft een cao geldig?

Een cao wordt voor een bepaalde tijdsduur aangegaan. Meestal gaat het om één of meerdere jaren. De exacte duur staat in de cao vermeld. Uiteraard proberen cao-partijen een nieuwe cao naadloos te laten aansluiten op de voorgaande. Dat lukt in de praktijk niet altijd. In dat geval is er een cao-loze periode waarin de cao 'nawerking' heeft.

Welke cao is verplicht in mijn branche?

Om te bepalen welke cao van toepassing is voor jouw werknemers moet je weten welke cao's er in jouw branche zijn. Op de website van het ministerie van SZW lees je welke cao’s er in Nederland zijn en welke er algemeen verbindend zijn verklaard.

Terug naar nieuwsoverzicht