06/09/2022

Nieuwe regels arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Werkgevers hebben per 1 augustus 2022 definitief te maken gekregen met nieuwe regels voor onder meer het studiekostenbeding en nevenwerkzaamhedenbeding. In navolging van de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Het wetsvoorstel werd dinsdag 21 juni afgedaan als hamerstuk in de Eerste Kamer. Dat houdt in dat het wetsvoorstel zonder stemming werd aangenomen. De ‘automatische’ aanvaarding van het wetsvoorstel betekent dat werkgevers per 1 augustus 2022 definitief te maken hebben gekregen met nieuwe regels rondom de arbeidsvoorwaarden van werknemers.

De inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke regels heeft onder meer gevolgen voor:

  • De informatieplicht bij de indiensttreding van nieuwe medewerkers. Artikel 655 van Burgerlijk Wetboek 7, waarin staat welke informatie over de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden een werkgever schriftelijk (of elektronisch) aan de werknemer moet verstrekken, is gewijzigd. Werkgevers moeten méér informatie aan nieuwe werknemers verstrekken – onder andere over de ontslagprocedure – en rekening houden met een nieuwe deadline voor de informatievoorziening.
  • Het studiekostenbeding. Verplichte opleidingen (op basis van Europese regels, Nederlandse wetgeving of de cao) voor werknemers moeten kosteloos zijn en als arbeidstijd worden beschouwd. Een werkgever mag de scholingskosten niet meer voor rekening van de werknemer laten komen, ook niet via een studiekostenbeding.
  • Het nevenwerkzaamhedenbeding. Werkgevers mogen werknemers niet meer belemmeren om buiten het werkrooster te werken voor een andere werkgever, tenzij de werkgever een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ heeft. Zonder zo’n grond is een nevenwerkzaamhedenbeding met verbod nietig, maar de grond zelf hoeft niet in het beding te staan. De werkgever moet achteraf de rechtvaardigingsgrond kunnen geven.
  • De mogelijkheid om te verzoeken om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een werknemer mag vanaf een dienstverband van 26 weken maximaal één keer per jaar een verzoek doen voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden.


Voor meer inhoudelijke informatie over bovengenoemde punten, verwijzen wij u graag naar anb.nl/nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht