16/06/2020

Op vakantie tijdens ziekte

Net als andere werknemers kan een zieke werknemer de behoefte hebben om vakantie op te nemen en zelfs op vakantie te gaan. Hij verkeert alleen niet in dezelfde situatie als werknemers die niet arbeidsongeschikt zijn. Er gelden dan ook aparte regels.

Als een werknemer ziek is, is het natuurlijk in zijn belang en in het belang van uw organisatie dat hij er alles aan doet om er weer bovenop te komen. U hoeft dan ook niet raar op te kijken als u een vakantieverzoek ontvangt van een arbeidsongeschikte werknemer. U mag de vakantieaanvraag niet zomaar weigeren; ook zieke werknemers hebben namelijk recht op vakantie.

Belemmering

Weigeren mag alleen als de vakantie het herstel van de werknemer kan belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die rugklachten heeft en op skivakantie wil. In zo’n situatie kunt u de bedrijfsarts vragen om te beoordelen of de vakantie schadelijk is voor (het herstel van) de werknemer. Oordeelt hij dat dat inderdaad het geval is, dan mag u de vakantieaanvraag weigeren.

Let op:

u moet – net als altijd – binnen twee weken reageren op het schriftelijke verzoek van de werknemer. Bent u te laat, dan staat de vakantie van de werknemer vast. Een reactie hoeft nog geen definitief ja of nee te zijn; u kunt ook aangeven dat u het oordeel van de bedrijfsarts wilt afwachten.

Volledig

Als een werknemer volledig arbeidsongeschikt is en hij dus geen re-integratieactiviteiten verricht, kunt u geen wettelijke vakantiedagen afschrijven van zijn vakantiedagensaldo. De dagen waarop de werknemer met vakantie is, merkt u dan aan als ziektedagen. Het doel van vakantie is immers herstellen van werk of re-integratieverplichtingen en dat speelt hier niet. Dat betekent dat de zieke werknemer die deels weer aan het re-integreren is wél voor zijn vakantie vakantiedagen moet opnemen. Hij neemt die vakantiedagen op over zijn gehele arbeidsduur; werkt hij normaal gesproken acht uur per dag, dan neemt hij dus acht uur op. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen kan een organisatie van al het voorgaande (volledig arbeidsongeschikt of niet) afwijken. In een schriftelijke overeenkomst (zoals de arbeidsovereenkomst of cao) kunnen de werkgever en werknemer afspreken dat vakantiedagen tijdens ziekte als bovenwettelijke vakantiedagen aangemerkt worden.

Doorbetaling

Stemt de werknemer ermee in dat u een ziektedag als vakantiedag aanmerkt, dan heeft hij voor deze dag recht op zijn volledige loon. U kunt dan niet een eventueel lager loon (dat de werknemer tijdens langdurige arbeidsongeschiktheid krijgt) betalen. Ook als de zieke werknemer uit dienst treedt en zijn vakantiedagen wil laten uitbetalen, heeft hij over deze vakantiedagen recht op zijn volledige loon.

Resumé

Over vakantieuren moet de werkgever – óók als ze tijdens ziekte zijn opgebouwd en worden opgenomen of uitbetaald – het volledige loon van de werknemer betalen.

Terug naar nieuwsoverzicht