29/09/2020

Ouderschapsverlof

Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werk en zorg willen combineren. Daarom is het kabinet voornemens om vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels door te betalen. Hiermee wil het kabinet het aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Maar nu eerst een korte toelichting op de huidige wet- en regelgeving.

Een werknemer kan ouderschapsverlof aanvragen zodra deze in dienst treedt en zorgt voor een kind jonger dan 8 jaar. De werknemer heeft recht op ouderschapsverlof van maximaal 26 keer het aantal uren dat er per week gewerkt wordt. Standaard geldt dus, dat de werknemer 1 jaar lang voor de helft van de werkweek kan gaan werken.

De werknemer mag voor meerdere kinderen tegelijkertijd ouderschapsverlof opnemen. Het verlof hoeft dus niet eerst voor 1 kind benut te worden. Voor elk kind bestaat er recht op ouderschapsverlof. Zo bestaat er bijvoorbeeld bij een tweeling recht op 2 keer ouderschapsverlof.

Een werknemer kan ook ouderschapsverlof aanvragen voor een adoptiekind, pleegkind of stiefkind mits deze bij de werknemer woont volgens de basisregistratie personen. 

Ouderschapsverlof en zwaarwegend dienstbelang

De werknemer moet het ouderschapsverlof ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk bij de werkgever aanvragen. De werkgever mag dit verzoek niet weigeren. De werkgever kan vanwege zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang vragen om het verlof anders in te roosteren. Het veranderde rooster geldt dan wel voor het hele ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof en inkomen

De werkgever hoeft de werknemer geen salaris te betalen voor de uren dat er ouderschapsverlof is opgenomen. Voor de uren die de werknemer blijft werken dient er uiteraard wel uitbetaald te worden. In de cao of in de aanvullende arbeidsvoorwaarden kunnen andere afspraken gemaakt zijn. Er kan bijvoorbeeld geregeld zijn dat de werknemer tijdens het ouderschapsverlof (gedeeltelijk) wordt doorbetaald. 

Ouderschapsverlof bij ziekte

Tijdens ziekte betaalt de werkgever alleen de uren door die normaal gesproken gewerkt zouden worden. Het verlof loopt gewoon door, ook als er sprake is van ziekte door zwangerschap of bevalling.

Terug naar nieuwsoverzicht