09/03/2021

Privégebruik auto en coronacrisis

De Belastingdienst heeft enkele vragen beantwoord over het privégebruik van auto’s tijdens de coronacrisis. Door de coronacrisis kan er veel veranderd zijn voor de werkgever en de werknemers. Hieronder een antwoord op de drie meest gestelde vragen.

Vraag 1.

De werkgever heeft een auto ter beschikking gesteld aan een werknemer. Deze auto staat vanwege de coronacrisis lang stil. Dit kan tot technische problemen leiden. Als de werknemer een rit met deze auto maakt om dat te voorkomen, geldt dat dan als zakelijk gebruik van de auto?

Ja, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de werkgever geeft opdracht voor deze rit;
  • de werkgever kan aannemelijk maken dat hij hiervoor zakelijke redenen heeft;
  • de werknemer verantwoordt deze rit in de kilometeradministratie.

Vraag 2.

Normaal past de werkgever de “achter het hek”-regeling toe voor de leaseauto’s die hij ter beschikking stelt aan de werknemers. Maar tijdens de coronacrisis werken de werknemers vooral vanuit huis. Daardoor staan deze auto’s niet meer “achter het hek”, maar nemen de werknemers ze mee naar huis. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de fiscale bijtelling?

In de periode dat de medewerkers de leaseauto’s mee naar huis nemen, zijn deze auto’s aan hen ter beschikking gesteld. Je moet dan een bepaald bedrag optellen bij het belastbare loon van uw werknemers voor het privégebruik van de auto’s. 

Rijdt een werknemer op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met een ter beschikking gestelde auto, dan hoef je geen bedrag op te tellen bij zijn belastbare loon. De werknemer moet dit dan wel kunnen bewijzen met behulp van een sluitende rittenregistratie.

Als een auto voor een deel van het kalenderjaar ter beschikking staat van een werknemer, moet hij voor dat deel van het kalenderjaar berekenen hoeveel kilometers hij privé mag rijden.

Vraag 3.

De werknemers hebben de aan hen ter beschikking gestelde auto’s tijdens de coronacrisis vrijwillig ingeleverd. De auto’s staan in de afgesloten garage van het bedrijf en de sleutels zijn ingeleverd. Wat zijn hiervoor de gevolgen voor de fiscale bijtelling?

In deze situatie zijn de auto’s niet meer ter beschikking gesteld aan de werknemers. Voor de periode waarin dat het geval is, hoef je in de aangifte loonheffingen dus geen bedrag op te tellen bij het belastbare loon van de werknemer voor het privégebruik van de auto’s.

Let op: dit geldt niet bij een B.V. en haar directeur-grootaandeelhouder (DGA). De DGA kan immers gebruik blijven maken van de auto.

Terug naar nieuwsoverzicht