13/09/2023

Regresrecht

Als een werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt door toedoen van een ander, kunt u die ander aansprakelijk stellen op grond van het zogenaamde regresrecht. Die ander kan een persoon zijn, maar het kan ook een andere werkgever van uw werknemer zijn. Een veelvuldig voorkomend voorbeeld is arbeidsongeschiktheid door een auto ongeluk. Het maakt hierbij niet uit of het ongeval tijdens werktijd of tijdens privétijd is gebeurd. De aansprakelijkheid houdt in dat de andere partij de kosten die u moet maken door de arbeidsongeschiktheid zal moeten vergoeden.

Een arbeidsongeschikte werknemer kost u veel geld. Allereerst is er natuurlijk de verplichte loondoorbetaling. Deze loondoorbetalingsverplichting omvat een maximale termijn van maar liefst 104 weken. Het verhaalsrecht geldt echter alleen met betrekking tot het netto loon. Verder zult u ook re-integratiekosten maken. Al die kosten kunt u verhalen op de derde die de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt. Ook de eigenrisicodrager in het kader van de WGA, die verantwoordelijk is geworden voor de re-integratie van de werknemer van wie hij de uitkering betaalt, kan de re-integratiekosten verhalen op de aansprakelijke derde. Het is wel noodzakelijk dat de veroorzakende partij erkent schuld te hebben. Dit zal meestal via de verzekeringsmaatschappij lopen.

Misschien komt u er pas later achter wie er precies schuld heeft aan de arbeidsongeschiktheid van één van uw werknemers. Het regresrecht kunt u met terugwerkende kracht vijf jaar toepassen. Ook als u er niet meteen bij bent om een claim in te dienen wil dat dus niet zeggen dat u per definitie te laat bent!

Terug naar nieuwsoverzicht