23/10/2023

Reiskostenvergoedingen verruimd per 2024

De onbelaste vergoedingen voor zakelijke reiskosten van onder andere werknemers worden vanaf 2024 verruimd. Zo worden de regels voor het verstrekken, ter beschikking stellen of vergoeden van een ov-abonnement of voordeelurenkaart veel eenvoudiger. Als het abonnement of de voordeelurenkaart ook zakelijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer, kan dit vanaf 2024 onbelast. Het is daarbij niet meer van belang in welke mate het abonnement of de voordeelurenkaart zakelijk wordt gebruikt. Daarnaast wordt de onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke reiskosten, waaronder woon-werkverkeer, verhoogd van € 0,21 per kilometer in 2023 naar € 0,23 per kilometer in 2024. Deze verhoging geldt ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting en voor de dga en voor andere reiskosten die in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek kunnen worden gebracht. De voorstellen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd en zijn dus nog niet definitief.

Terug naar nieuwsoverzicht