02/12/2021

Schenken op papier, waar moet u op letten?

Ligt uw vermogen grotendeels vast en wilt u het toch aan uw kinderen overdragen, dan is schenken op papier mogelijk een optie. Wat is dat en welke rol speelt de notaris hierbij?

Schenken op papier

Als u schenkt op papier, schenkt u een bepaald bedrag en leent u dit vervolgens als het ware weer terug van de ontvanger van de schenking. Feitelijk verandert er dus niets, behalve dat u een schuld krijgt bij de ontvanger van de schenking en hij een vordering op u krijgt. Daarbij spreekt u af dat deze pas opeisbaar wordt na uw dood. Daarmee behoudt u tijdens leven de beschikkingsmacht over het geschonken bedrag. 

Let op!

De schenking op papier dient te worden vastgelegd in een notariële akte. Dit brengt kosten met zich mee. Indien een notariële akte ontbreekt, dan kan het fiscale voordeel komen te vervallen. 

Belastingbesparing

Het nut van een schenking op papier is belastingbesparing. Als u bij de schenking op papier gebruikmaakt van de jaarlijkse schenkvrijstelling, hoeft de ontvanger van de schenking, meestal een kind van de schenker, geen of weinig schenkbelasting te betalen. Indien wel schenkbelasting is verschuldigd, dan moet deze direct worden voldaan ondanks dat nog geen vermogen over gaat naar de ontvanger van de schenking. Bij het overlijden van de schenker vermindert de schuld de omvang van de erfenis en daarmee de te betalen erfbelasting.

Let op!

Bij een schenking op papier moet 6% rente worden betaald over het geschonken bedrag.

Rentebetaling

Bij een schenking op papier moet 6% rente worden betaald over het geschonken, terug geleende bedrag. Deze rente moet jaarlijks daadwerkelijk aan de ontvanger van de schenking worden uitbetaald. Deze rentebetaling is niet belast met schenkbelasting, wat op zichzelf weer tot een belastingbesparing leidt.

Is over een jaar geen rente betaald, dan kan dit hersteld worden door alsnog de rente te betalen, mits ook rente over de te laat betaalde rente wordt betaald. Gebeurt dit niet, dan vervalt het fiscale voordeel in de schenk- en erfbelasting. 

Box 3

Een schenking op papier vermindert het vermogen van de schenker. Hij betaalt dus minder belasting in box 3. Het vermogen van de ontvanger van de schenking neemt toe. Hij betaalt dus meer belasting in box 3, maar minder dan het bedrag van de rentevergoeding van 6%.

Terug naar nieuwsoverzicht