04/07/2024

Subsidieregeling Praktijkleren 2023-2024

Vanaf 2014 gaat de afdrachtsvermindering onderwijs niet meer via de loonaangifte, maar via een aanvraag voor subsidie praktijkleren bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Afgekort RVO.

De nieuwe subsidieregeling heet Praktijkleren en is bedoeld voor bedrijven die begeleiding bieden aan leerlingen, studenten en deelnemers uit één van de volgende doelgroepen:

  • Entreeopleiding VMBO.
  • VMBO: 3e en 4e leerjaar.
  • VSO/PRO: Laatste leerjaar.
  • MBO: Beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
  • HBO: Duale leerweg of deeltijd hbo-opleiding; alleen voor de sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij.
  • Promovendi en Technologische ontwerpers in opleiding (Toio’s).

Hoe krijgt u subsidie?

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u via het eLoket van RVO de aanvraag voor de subsidieregeling digitaal indienen. 

Om in te kunnen loggen op eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. eHerkenning is een digitale toegangssleutel van de overheid. Hiermee ziet de overheid wie u bent en dat u bevoegd bent om namens uw bedrijf zaken te doen. Beschikt u al over een eHerkenningsmiddel, dan kunt u direct aan de slag. Houd er wel rekening mee dat vanaf 1 juli 2021 minimaal niveau 3 met machtiging “RVO-diensten op niveau eH3” vereist is.

De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar en wordt achteraf ingediend. 

Wat kan ANB voor u betekenen?

Als u de aanvraag niet zelf wilt doen, dan kunt u ANB machtigen om voor u deze aanvraag in te dienen. Een machtigingsformulier kunt u bij uw relatiebeheerder opvragen. U hoeft dan zelf geen eHerkenning meer aan te vragen.
Indien u ons heeft gemachtigd, dan brengen wij € 140,- per ingediende aanvraag in rekening.

Wat doet ANB voor een subsidieaanvraag?

  • Wij vragen bij u de stukken op die benodigd zijn om een aanvraag te doen;
  • Wij toetsen per werknemer of subsidie mogelijk is;
  • Wij dienen de aanvraag tijdig in;
  • U ontvangt van ons per subsidieaanvraag een kopie voor uw dossier.


Als u zelf de aanvraag gaat doen, maar u heeft toch onze expertise nodig, dan zullen wij u adviseren tegen een uurtarief van € 140,-.
Let op: U kunt vanaf 3 juni t/m 17 september 17.00 uur een aanvraag indienen, dus neem zo spoedig mogelijk contact op met uw ANB-relatiebeheerder.

Voor de vereiste administratie, lees hier.

Graag ook uw extra aandacht voor onderstaande belangrijke informatie.

Houd er rekening mee dat wij vanaf dit jaar een ketenmachtiging van u als klant nodig hebben om voor u een subsidieaanvraag praktijkleren in te kunnen dienen. Het regelen van een ketenmachtiging kan een aantal weken duren. Wacht dan ook niet te lang met deze aanvraag.
Voor meer info: https://www.eherkenning.nl/nl/machtigen/ketenmachtiging
De aanvraag ketenmachtiging zult u zelf moeten regelen via onderstaande link van onze leverancier KPN.

https://up.eherkenning.kpn.com/registratie/email

Terug naar nieuwsoverzicht