28/08/2023

Terugvragen buitenlandse btw 2022 vóór 1 oktober 2023

Hebt u btw betaald in een ander EU-land? U kunt deze btw dan makkelijk terugvragen uit dat EU-land via de Nederlandse Belastingdienst.

Voorwaarden

Om via de Nederlandse Belastingdienst btw terug te vragen uit een ander EU-land moet u aan voorwaarden voldoen:

  • uw onderneming is in Nederland gevestigd;
  • u hoeft in het EU-land waar u btw terugvraagt, geen btw-aangifte te doen. Doet u dat wel? Dan kunt u de btw daar als voorbelasting aftrekken;
  • u gebruikt de goederen en diensten voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.


U hebt geen verklaring van hoedanigheid meer nodig

Hoe vraagt u btw terug?

U kunt btw terugvragen op de internetsite Teruggaaf van btw uit andere EU-landen. Maak hierbij gebruik van de Vereisten en toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen. De Belastingdienst stuurt uw verzoek door naar de Belastingdienst in het EU-land waar u btw terugvraagt. Voor deze internetsite hebt u inloggegevens nodig.

Inloggegevens aanvragen

Om btw terug te vragen, hebt u inloggegevens nodig. Met het hulpmiddel Aanvraag inloggegevens voor terugvragen btw uit andere EU-landen komt u te weten of u inloggegevens kunt aanvragen. Het hulpmiddel brengt u naar het juiste formulier om inloggegevens aan te vragen.

U moet via dit hulpmiddel ook inloggegevens aanvragen als uw fiscaal dienstverlener uw teruggaafverzoek verzorgt.

Facturen en invoerdocumenten

U kunt btw terugvragen over goederen en diensten die u hebt gekocht in een ander EU-land. Maar terugvragen kan ook als u in een ander EU-land btw hebt betaald over de invoer van goederen uit een niet-EU-land. Een aantal EU-landen vraagt u facturen of invoerdocumenten mee te sturen. Papieren facturen of invoerdocumenten moet u dan scannen. In de Vereisten en toelichting bij verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen (per land) vindt u een overzicht van de vereisten per land.

Als u een creditfactuur wilt toevoegen aan uw verzoek om teruggaaf, zet u mintekens voor het factuurbedrag en het btw-bedrag. Zorg dat er geen spatie staat tussen het minteken en het bedrag.

Als u een creditfactuur hebt gekregen van een factuur die u al eerder in een verzoek om teruggaaf hebt aangegeven, voegt u de creditfactuur toe aan uw eerstvolgende verzoek om teruggaaf.

Wanneer kunt u geen btw terugvragen?

U kunt geen btw terugvragen als u:

  • geen ondernemer bent voor de btw;
  • uitsluitend vrijgestelde goederen en diensten levert.


Drempelbedragen

Voor een teruggaaf zijn er drempelbedragen:

Een drempelbedrag van € 50 (of de tegenwaarde daarvan in de nationale munteenheid) geldt voor een verzoek over een heel kalenderjaar of het resterende deel van een kalenderjaar. Een verzoek over het resterende deel van een kalenderjaar moet wel de maand december bevatten. Voorbeelden: een verzoek over januari t/m december, augustus t/m december, november en december, of over de maand december.

De drempel van € 400 (of de tegenwaarde daarvan in de nationale munteenheid) geldt voor een verzoek over ten minste 3 maanden, maar minder dan een kalenderjaar. Voorbeelden: een verzoek over januari t/m maart of over april t/m november.

Dien uw verzoek op tijd in

Uw verzoek moet binnen zijn vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u btw terugvraagt. Verzoeken die hierna binnenkomen, worden mogelijk door het andere EU-land niet meer in behandeling genomen.

Let op!

Wilt u btw over het voorgaande jaar terugvragen? Wacht dan niet tot eind september. Hoe meer ondernemers wachten tot eind september, hoe groter de kans is dat de internetsite overbelast raakt en u niet kunt inloggen. Vraag dus zo snel mogelijk uw btw terug om problemen bij het inloggen te voorkomen. Uw verzoek wordt dan ook eerder behandeld.

Terug naar nieuwsoverzicht