09/03/2023

Tijdelijke verruiming lage inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is met terugwerkende kracht over 2022 verhoogd. De aangekondigde verhoging voor 2023 gaat echter helaas niet door. De tijdelijke maatregel is in het leven geroepen om de loonkostenstijging in het mkb te dempen.

Wat is het lage inkomensvoordeel (LIV)?                                                                                         

De regeling LIV is een jaarlijkse vergoeding voor werkgevers die medewerkers in dienst hebben met een laag loon. Het gaat dan om een brutoloon tussen de 100% en 125% van het Wettelijk Minimumloon (WML). Het lage-inkomensvoordeel is een regeling die onderdeel is van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Door de regeling dalen de loonkosten voor de werkgever. Ook de medewerkers hebben er voordeel bij: voor hen betekent dit een grotere kans op het hebben en houden van werk.

Wanneer heeft een werkgever recht op het LIV?                                                                              

Of u recht heeft op het LIV en wat de hoogte van de vergoeding is, wordt elk jaar opnieuw berekend. Dit wordt berekend in het jaar na het kalenderjaar waarin u recht heeft op de LIV-vergoeding. Als u bijvoorbeeld in 2022 recht heeft op een vergoeding, dan wordt de hoogte van het LIV berekend in 2023. Het LIV wordt toegekend per medewerker, per verloond uur.

Werkgevers hebben recht op het LIV voor elke medewerker die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De medewerker heeft op dit moment een dienstverband bij de werkgever en ontvangt loon voor het werk dat hij uitvoert voor deze werkgever. We noemen dit loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.
  • De medewerker is verzekerd voor één of meer werknemersverzekeringen.
  • Het gemiddelde uurloon van de medewerker lag in 2022 tussen € 10,73 en € 13,43.
  • De medewerker heeft minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
  • De medewerker heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt.

Wat houdt de tijdelijke verruiming van het LIV in?                                                                          

De Tweede Kamer heeft besloten om het LIV over 2022 tijdelijk te verruimen. Dit komt door de bijzondere verhoging van ruim 10% van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023. Deze eenmalige verhoging wordt uitbetaald in 2023.

Waarom een tijdelijke verruiming van het LIV?                                                                               

Het minimumloon is per 1 januari 2023 met ruim 10% gestegen. Daardoor voldoen meer medewerkers aan de voorwaarden van het LIV. De loonsom van bedrijven stijgt in bepaalde sectoren sterker door het hogere minimumloon. Dit zijn de sectoren waar ook meer gebruikgemaakt wordt van het LIV. Om werkgevers tegemoet te komen in de hogere loonkosten, gaat de maximale bovengrens van het LIV nu tijdelijk omlaag. 

Wat betekent dit precies voor u als werkgever?                                                                               

De tijdelijke verruiming levert bedrijven financieel voordeel op. Eenmalig gaat, met terugwerkende kracht over 2022, de vergoeding per verloond uur namelijk omhoog. Het gaat om een stijging van € 0,49 naar € 0,78 per verloond uur per medewerker. Ook de maximale vergoeding wordt eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 verhoogd. Deze gaat per medewerker per kalenderjaar van € 960 naar € 1.520.

Terug naar nieuwsoverzicht