08/06/2021

Transitievergoeding is niet altijd verplicht

De situatie kan zich voordoen dat, als uw organisatie vanwege de coronacrisis met financiële problemen kampt, u mogelijk tot ontslag wilt overgaan. Het kan dan voor extra financiële problemen zorgen om een transitievergoeding te betalen. Alleen in specifieke gevallen is het mogelijk om geen of een lagere transitievergoeding te betalen.

De werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt, omdat u hem ontslaat of zijn contract niet verlengt of omdat u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, heeft in principe recht op de transitievergoeding.

In de volgende gevallen is de transitievergoeding echter niet verplicht:

  • De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet verlengd omdat de werknemer de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  • Het einde van de samenwerking is een gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.
  • Er is sprake van ontslag om bedrijfseconomische redenen en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bevat hiervoor een voorziening (een soort van sociaal plan) die de transitievergoeding kan vervangen.
  • U bent failliet verklaard, er is u surseance van betaling opgelegd of u zit in de schuldsanering.
  • De werknemer is nog geen 18 jaar én werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week.
  • U neemt het initiatief voor het ontslag, maar sluit met de werknemer een beëindigingsovereenkomst voor ontslag met wederzijds goedvinden.
Terug naar nieuwsoverzicht