16/06/2020

Vakantiewetgeving in het kort

Wettelijke vakantiedagen

  • vier keer de arbeidsduur per week;
  • vervallen op 1 juli van het volgende jaar, ze blijven dus nog een halfjaar geldig.

Bovenwettelijke vakantiedagen

  • afhankelijk van de afspraken in de arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of de cao;
  • verjaren op 1 januari van het zesde jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, ze blijven dus nog vijf jaar geldig.

Vervaldatum

Als een werknemer écht geen vakantie kan opnemen voordat zijn vakantiedagen vervallen of verjaren, blijven ze langer geldig. Dat is bijvoorbeeld het geval in tijden van een crisis, waardoor de inzet van werknemers in één keer onmisbaar is. Ook als een werknemer ziek is en geen enkele re-integratieactiviteit kan uitvoeren, kan dit aan de orde zijn.

Re-integratieverplichting

Ook als een werknemer ziek is, mag hij vakantiedagen opnemen. Hij hoeft dan niet aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen. Voor een hele dag vakantie, gaat ook een hele dag van het vakantie-urensaldo af. Een werknemer die vier uur per dag werkt en vier uur arbeidsongeschikt is, moet gewoon acht uur opnemen. Daar staat tegenover dat de vakantiedagenopbouw ook gewoon doorloopt tijdens ziekte.

Terug naar nieuwsoverzicht