08/06/2021

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ingegaan. Vanaf dat moment berekenen beslagleggers de beslagvrije voet op dezelfde manier. En bij meerdere beslagleggingen heeft u te maken met één aanspreekpunt.

Is de beslagvrije voet vóór 1 januari 2021 vastgesteld?

Als de beslagvrije voet vóór 1 januari 2021 is vastgesteld, dan gelden de oude regels. De basis van de beslagvrije voet is dan 90% van de bijstandsnorm. Verder wordt de beslagvrije voet bepaald door de gezinssamenstelling, inkomen, woonlasten en toeslagen van de Belastingdienst.

In 2021 past de beslaglegger de beslagvrije voet automatisch aan de nieuwe wet aan en krijgt uw werknemer daarover een bericht. Indien de beslagvrije voet te laag is vastgesteld, dan heeft de werknemer altijd het recht om de beslaglegger de beslagvrije voet opnieuw te laten berekenen.

De nieuwe wet geldt als de beslagvrije voet na 1 januari 2021 is vastgesteld

De nieuwe regels voor de beslagvrije voet gelden voor alle beslagen die na 1 januari 2021 zijn gelegd. De beslaglegger gebruikt een landelijk systeem om de beslagvrije voet te berekenen. De werknemer ontvangt een bericht met de modelmededeling. Als de beslaglegger nog de oude regel gebruikt, dan heeft de werknemer recht op 95% van de bijstandsnorm. In alle gevallen bestaat er recht op een minimum bedrag voor de noodzakelijke kosten voor het levensonderhoud.

Uw rol als werkgever

Aangezien u werknemers in dienst heeft kan het dan ook gebeuren dat er beslag gelegd wordt op het inkomen van een van uw medewerkers. U heeft dan een belangrijke rol om te zorgen dat uw medewerker de beslagvrije voet ontvangt.

De beslagvrije voet is het gedeelte van het inkomen waarop beslagleggers geen beslag mogen leggen. De nieuwe wetgeving maakt de manier van berekening voor iedereen gelijk. Daarmee zijn de rechten voor uw medewerker overzichtelijk en goed beschermd.

De derdenverklaring

Als er beslag wordt gelegd op het inkomen van een van uw medewerkers ontvangt u van de beslagleggende organisatie een derdenverklaring. Daarmee verklaart u of er eerdere beslagleggers zijn en op welke datum dit beslag is gelegd.

Als u eerder een derdenverklaring heeft ontvangen van een andere beslaglegger, kunt u deze gegevens gebruiken om de nieuwe derdenverklaring in te vullen. Indien er geen eerder beslag bekend is, dan vermeldt u dit op de derdenverklaring. In beide gevallen stuurt u de derdenverklaring op naar de beslagleggende organisatie waarvan u de derdenverklaring ontving.

Coördinerend deurwaarder

Bij meerdere beslagen op het inkomen van uw medewerker wijzen de beslagleggers een zogenaamde “coördinerend deurwaarder” aan. Dit is uw enige aanspreekpunt voor alles wat met het beslag te maken heeft. Van de beslagleggende partij die optreedt als coördinerend deurwaarder ontvangt u daarover een bericht.

U draagt een deel van het inkomen van uw medewerker af aan de beslaglegger die de coördinerend deurwaarder is. Deze zorgt voor de juiste verdeling van de afdracht met de andere schuldeisers.

Kan de coördinerend deurwaarder wijzigen?

In sommige gevallen wordt de rol van de coördinerend deurwaarder overgedragen aan een andere beslaglegger. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de vordering bij de huidige coördinerend deurwaarder volledig is betaald. Als er dan nog een vordering bij een andere beslaglegger loopt, ontvangt u bericht wie uw nieuw aanspreekpunt wordt. Wanneer alle vorderingen zijn afbetaald krijgt u hiervan ook een bericht.

Samenloop van meerdere beslagleggers

In sommige gevallen heeft u met meerdere beslagleggers te maken. De coördinerend deurwaarder is niet altijd de beslaglegger die het eerste loonbeslag heeft gelegd. Soms krijgt een andere beslaglegger voorrang. Die neemt dan de rol van coördinerend deurwaarder op zich.

Terug naar nieuwsoverzicht